Installering – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 97

Advertising
background image

21

NL

2

Bevestig de netstekker in de AC ingang van het beeldscherm.

Wanneer u het netsnoer afsluit, de stekkerhouder omlaag trekken door aan weerszijden
van de houder te drukken en vervolgens de stekker eruit trekken.

3

Installeer het beeldscherm met behulp van de genoemde wandmontagesteun of standaard.

Controleer voordat u het beeldscherm installeert de installeringsaanwijzingen bij uw
wandmontagesteun of stander.

4

Sluit de meegeleverde beeldschermkabel op de ontvangsteenheid aan.

AC ingang (netstroom
ingang) van het
beeldscherm

Netstekkerhou
der
(meegeleverd)

Netsnoer
(meegeleverd)

b Op de AC ingang vastklemmen

tot u een klik hoort.

a Verbindt de netstekkerhouder

(meegeleverd) met het netsnoer.

1/

R/D/D/D

5

5

L/G/S/I

Y

CTRL

S

CENTRE

SPEAKER IN

180W (6 ) MAX

P

B

/C

B

P

R

/C

R

(SMARTLINK)

(SMARTLINK)

AV

MOUSE

W/G/W/G

L/G/S/I

R/D/D/D

2/

3/

4/

DISPLAY SIGNAL OUT

BLACK

WHITE

AC IN

Installering

Advertising