Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 300

Advertising
background image

74

Αν χρησιµοποιείτε
Windows

® *

• Αν αντικαταστήσατε µια παλιά οθ νη µε αυτήν την τηλε ραση,

επανασυνδέστε την αχρησιµοποίητη οθ νη και εκτελέστε τα
ακ λουθα: Επιλέξτε την ευκρίνεια 640 x 480 a 60 Hz για
Windows, χρησιµοποιώντας την οθ νη επιλογής διατάξεων του
Windows.

Αν χρησιµοποιείτε ένα
σύστηµα Macintosh

** .

• Αν είναι απαραίτητο, ταν συνδέετε έναν υπολογιστή

Macintosh, χρησιµοποιήστε µια προσαρµογή (δεν παρέχεται).
Συνδέστε την προσαρµογή στον υπολογιστή πριν συνδέσετε το
καλώδιο του σήµατος του βίντεο.

Η οθ νη αναβοσβήνει, πηδάνε οι
εικ νες, και η εικ να
ανεβοκατεβαίνει ή είναι
κωδικοποιηµένη.

• Μέσω του συστήµατος των µενού, ενεργοποιήστε την επιλογή

“Pύθµιση Πίξελ” στο µενού “Έλεγχος Oθ νης” και ρυθµίστε το
“Φάση Κουκκίδων” ή το “Συν. Oριζ. Πίξελ” (σελίδα 32).

• Μέσω του συστήµατος των µενού, ενεργοποιήστε την επιλογή

“NR” (Περιορισµ ς του θορύβου) στο µενού “Pύθµιση Eικ vας”,
για να περιορίσετε το θ ρυβο στην εικ να (σελίδα 27).

Προβλήµατα που δηµιουργούνται απ τον συνδεδεµένο
υπολογιστή
• Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της κάρτας γραφικών για

να εξασφαλίσετε µια κατάλληλη ρύθµιση της τηλε ρασης.

• Βεβαιωθείτε τι η γραφική λειτουργία και η συχν τητα του

σήµατος εισ δου είναι αποδεκτά απ αυτήν την τηλε ραση
(σελίδα 70). Ακ µη και αν η συχν τητα βρίσκεται µέσα στην
κατάλληλη γκάµα, ορισµένες κάρτες γραφικών µπορεί να έχουν
έναν παλµ συγχρονισµού αρκετά περιορισµένο έτσι ώστε η
τηλε ραση να µπορεί να συγχρονιστεί σωστά.

• Ρυθµίστε την ταχύτητα ανάπλασης της εικ νας (κάθετη

συχν τητα) για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εικ νας.

Η εικ να είναι θολή.

• Μέσω του συστήµατος των µενού, ενεργοποιήστε την επιλογή

“Φωτειν τητα” και “Aντίθεση” στο µενού “Pύθµιση Eικ νας”
(σελίδα 27).

• Μέσω του συστήµατος των µενού, ενεργοποιήστε την επιλογή

“Pύθµιση Πίξελ” στο µενού “Έλεγχος Oθ νης” και ρυθµίστε το
“Φάση Κουκκίδων” ή το “Συν. Oριζ. Πίξελ” (σελίδα 32).

Προβλήµατα που δηµιουργούνται απ τον συνδεδεµένο
υπολογιστή
• Αν η ευκρίνεια είναι µεγαλύτερη απ την προκαθορισµένη τιµή

στο “Τεχνικά χαρακτηριστικά”, στη σελίδα 68, η εικ να
περιορίζεται σε µέγεθος και η ποι τητά της µπορεί να είναι
κατώτερη απ εκείνη του πρωτοτύπου. Αυτ δεν σηµαίνει κακή
λειτουργία της συσκευής.

Εικ να µε αντανάκλαση.

• Καταργήστε τη χρήση προεκτάσεων στο καλώδιο του βίντεο ή

και στα κιβώτια διανοµής του βίντεο.

• Ελέγξτε αν λα τα φις είναι σταθερά τοποθετηµένα στις

υποδοχές τους.

Η εικ να δεν είναι σωστά
κεντραρισµένη ή διαµορφωµένη.

• Μέσω του συστήµατος των µενού, ενεργοποιήστε την επιλογή “

Μέγεθος/Mετατ πιση Oθ νης” στο µενού “Έλεγχος Oθ νης”
και ρυθµίστε το “Κατ. Μέγεθος” (σελίδα 32).

• Μέσω του συστήµατος των µενού, ενεργοποιήστε την επιλογή

“Μέγεθος/Mετατ πιση Oθ νης ” στο µενού “Έλεγχος Oθ νης ”
και ρυθµίστε το “Ορ. Mετατ πιση” ή το “Κατ. Mετατ πιση”
(σελίδα 32). Πρέπει να έχετε υπ ψη τι ορισµένες γραφικές
µορφές δεν γεµίζουν την οθ νη µέχρι τις άκρες.

Η εικ να είναι αρκετά µικρή.

Προβλήµατα που δηµιουργούνται απ τον συνδεδεµένο
υπολογιστή
• Ρυθµίστε την ευκρίνεια του συνδεδεµένου υπολογιστή στην

ίδια τιµή µε εκείνη της τηλε ρασης.

Παρουσιάζεται ένα σχέδιο µε
µορφή κύµατος ή ελλειπτική
(εφφέ moiré).

• Μέσω του συστήµατος των µενού, ενεργοποιήστε την επιλογή

“Pύθµιση Πίξελ” στο µενού “Έλεγχος Oθ νης” και ρυθµίστε το
“Φάση Κουκκίδων” ή το “Συν. Oριζ. Πίξελ” (σελίδα 32).

Πρ βληµα

Πιθανές λύσεις

Πρ σθετες πληροφορίες

(συνεχίζεται)

Advertising