Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 149

Advertising
background image

73

NL

Bediening van het menu is
onmogelijk.

Vreemd geluid

• Als het element dat u wilt selecteren in een lichte kleur verschijnt

kan het niet geselecteerd worden..

De TV kast kraakt.

• Door schommelingen van de kamertemperatuur kan de TV kast

soms uitzetten of krimpen waardoor het zachte geluiden
voortbrengt. Dit duidt niet op een storing.

Het TV toestel gonst.

• De ventilatorinstelling van het TV toestel is in werking. Dit duidt

niet op een storing.

Het TV toestel maakt een
tikkend geluid.

• Een stroomkring in het TV toestel wordt geactiveerd wanneer

deze aan staat. Dit duidt niet op een storing.

Het TV toestel zoemt.

• Er kan zich bij het aanzetten van het TV toestel een zoemgeluid

voordoen. Dit duidt niet op een storing.

De afstandsbediening doet het
niet.

• Controleer of de schakelaar voor de apparatuurkeuze op de

afstandsbediening in de stand van de installatie staat die u wilt
bedienen (DVD, TV of VCR voor videorecorder).

• Kunt u de DVD of de videorecorder niet met afstandsbediening

bedienen hoewel de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de
juiste stand staat; voer de vereiste code nogmaals in volgens de
aanwijzingen in het hoofdstuk “De afstandsbediening voor een
videorecorder of DVD configureren” op bladzijde 66.

• Vervang de batterijen.

De

(Aan/standby) indicatie

van het TV toestel knippert.

• Neem contact op met een Sony Service Centrum bij u in de buurt.

PC

Probleem

Mogelijke oplossingen

Geen beeld

Als de melding NO INPUT
SIGNAL of als de

(Aan/

standby) indicatie geel gaat
branden.

• Controleer of de videokabel goed aangesloten is en alle stekkers

stevig in de contacten zitten.

• Controleer of de pennen van de 15-Dsub video ingangsstekker

niet verbogen of naar binnen geduwd zijn.

Door de aangesloten computer veroorzaakte problemen

• De computer staat in de spaarmodus. Druk op een willekeurige

toets van het toetsenbord van de computer.

• Controleer of de computer op “Aan” staat.
• Controleer of de grafische kaart geheel in de juiste gleuf zit.

Als de melding OUT OF SCAN
RANGE op het scherm
verschijnt.

Door de aangesloten computer veroorzaakte problemen

• Controleer of het frequentiebereik van de videorecorder zich

binnen dat van de monitor bevindt. Als u een oude monitor van
deze TV vervangen heeft dient u de oude monitor opnieuw aan
te sluiten en het frequentiebereik als volgt in te stellen:

• Horizontaal: 15,6 - 90 kHz
• Verticaal: 48 – 85 Hz

Als u Windows®* gebruikt

• Als u een oude monitor van deze TV vervangen heeft dient u de

oude monitor opnieuw aan te sluiten en het volgende te doen.
Selecteer de 640 x 480 resolutie bij 60 Hz voor Windows met
behulp van het Windows-scherm voor de toestelkeuze.

Als u een Macintosch**
systeem gebruikt

• Gebruik wanneer u een Macintosh computer aansluit, zo nodig,

een adapter (niet meegeleverd). Sluit de adapter op de computer
aan voordat u de videokabel aansluit.

Probleem

Mogelijke oplossingen

(gaat door...)

Aanvullende inlichtingen

Advertising