Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 108

Advertising
background image

32

Beeldinstelling /
verschuiven

Met de optie “Beeldinstelling / verschuiven”kunt u afmetingen en
de plaats voor het beeld voor ieder beeldformaat instellen.
Ga daarvoor als volgt te werk:
1

Druk na het selecteren van de optie op

.

2

Druk op

of op

om de optie te selecteren en druk op

.

Druk vervolgens op

/

/

of op

om de afmetingen en

de plaats van de beeldweergave in te stellen.
Hoogte

(verticale afmetingen):

Druk op

om de schermafmetingen verticaal te vergroten.

Druk op

om de schermafmetingen verticaal te verkleinen.

Beeld verschuiven:

H shift

(horizontaal verschuiven)

Druk op

para desplazar la imagen hacia la izquierda.

Druk op

para desplazar la imagen hacia la derecha.

V shiftt

(verticaal verschuiven)

Druk op

om het beeld naar links te verschuiven.

Druk op

om het beeld naar beneden te verplaatsen.

Reset:

Selecteer OK om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Beeldinstelling / verschuiven is niet voorhanden voor een HD signaal dat op

de contacten Y, P

B

/C

B

, P

R

/C

R

van

5 is aangesloten en voor de “Memory

Stick” ingang.

H shift (horizontaal verschuiven) kan alleen ingesteld worden voor RGB

bronnen aangesloten op de Scart connector

1/

,

2/

of

4/

.

Hoogte (verticale afmeting) en V shiftt (verticaal verschuiven) is niet

voorhanden voor een video-ingangssignaal vanaf de aangesloten apparatuur
als “Beeldinstelling” ingesteld is op “4:3“ of “Wide”.

Pixelinstelling

Met de optie “Pixelinstelling” kunt u het beeld van een RGB
apparaat instellen.
Ga daarvoor als volgt te werk:
1

Selecteer deze optie en druk op

.

2

Druk op

of op

om de volgende optie te selecteren.

Autom. reg.:

Selecteer OK om de beste instellingen voor het
ingangssignaal automatisch te verrichten. Let wel dat het
misschien niet perfect afgesteld wordt afhankelijk van de
kwaliteit van het ingangssignaal of het beeldpatroon. Voer in
dat geval Autom. reg. nogmaals uit.

Puntfase

Stel deze tussen 00-100 in wanneer een gedeelte van een
weergegeven tekst of beeld niet duidelijk is.

Tot. H pixels

(Totaal horizontale pixel):

Stel deze bij wanneer het beeld als geheel niet helemaal
duidelijk is.
Reset:

Herstelt de fabrieksinstellingen.

Pixelinstelling is alleen voorhanden voor een RGB ingangssignaal dat
verbonden is met de PC

aansluiting.

Menusysteem

Advertising