Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 128

Advertising
background image

52

De “Memory Stick” viewer gebruiken

Met de Memory Stick Home Page kunt u geselecteerde beelden over een heel scherm weergeven
en filmbeelden met behulp van het overzichtsscherm afspelen. Tevens kunt u de beelden met
behulp van het overzichtsscherm beveiligen, roteren en wissen.

Overzichtsmenu van een kleinbeeld

• U kunt een beveiligd beeld (

) niet wissen of roteren.

• U kunt de beelden op de “Memory Stick” niet roteren of wissen als u de schakelaar

schrijfbeveiliging op LOCK zet.

• Het beeld dat eens geroteerd werd blijft op de “Memory Stick” en zal de volgende keer

opnieuw zo weergegeven worden.

1

Steek de “Memory Stick” met de beelden die u wilt bekijken in.

2

Druk op “Memory Stick.
De “Memory Stick Home Page” verschijnt op het scherm.

3

Druk op

of op

om Kies folder met de schermaanwijzer te markeren en druk

vervolgens op OK. Het menu Kies folder komt in beeld.

4

Druk op

om de inhoudsopgave te selecteren en druk op

of op

om de map die u

wilt bekijken te selecteren. Druk vervolgens op OK.

Een overzicht van kleinbeelden van de geselecteerde map verschijnt.
Om de niet weergegeven inhoud te selecteren.

5

Druk op

, druk vervolgens op

/

/

of op

om het beeld te selecteren dat u vol

op het scherm wilt weergeven of de filmbeelden die u wilt afspelen. Druk vervolgens op OK.

Om andere beeldbestanden weer te geven wanneer in de momenteel geselecteerde
map meer beeldbestanden zitten.
Druk op

tot het volgende beeld wordt weergegeven, op druk op

om de dialade

te selecteren en druk op

. Een overzicht van kleinbeelden verschijnt voor elke

bladzijde.

Een overzichtsmenu van een kleinbeeld verschijnt. Druk op

of op

om de opties te

selecteren en druk op OK.

Optie

Beschrijving

Full screen
(alleen voor stilstaande
beelden)

Weergave van een stilstaand beeld op het hele scherm. Raadpleeg voor
nadere gegevens het hoofdstuk “Een stilstaand beeld op het hele
scherm weergeven” op bladzijde 53.

Movie player
(alleen voor filmbeelden)

Weergave van “Movie Player.” Raadpleeg voor nadere gegevens het
hoofdstuk “Filmbeelden (Movie Player) afspelen” op bladzijde 54.

Slide Show

Geeft een diapresentatie van de beelden op de “Memory Stick”.
Raadpleeg voor nadere gegevens het hoofdstuk “De “Memory
Stick” diapresentatie gebruiken” op bladzijde 55.

Bescherm

Beveiligt een beeldbestand tegen wissen. Alles aan of Alles uit voor
alle bestanden in de map die het geselecteerde beeldbestand bevat. Aan
of Uit alleen voor het geselecteerde beeldbestand. Het beveiligde beeld
is gemarkeerd met het symbool

.

Roteren
(alleen voor stilstaande
beelden)

Roteert alleen stilstaand beeld 90 graden met de klok mee of tegen de
klok in. Wanneer u OK indrukt roteert het beeld 90 graden.

Delete

Wist het beeldbestand. Selecteer alles voor alle bestanden in de map
van het geselecteerde beeldbestand; selecteer selectie voor alleen het
geselecteerde beeldbestand.

Afsluiten

Sluit het overzichtsmenu.

“Memory Stick”

(gaat door...)

Advertising