Προφυλάξεις – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 238

Advertising
background image

12

Προφυλάξεις

Παρακολούθηση τηλε ρασης κατά τρ πο ξεκούραστο για την ραση

• Για µια άνετη παρακολούθηση τηλε ρασης, η θέση που σας συνιστούµε να έχετε είναι σε µια

απ σταση απ την τηλε ραση τέσσερις µε επτά φορές το ύψος της οθ νης.

• Η παρακολούθηση τηλε ρασης σε ένα δωµάτιο µε απαλ ή µε λίγο φως, αναγκάζει τα µάτια να

υποβάλλονται σε µια προσπάθεια. Το σταθερ κοίταγµα της οθ νης για αρκετ χρ νο, σηµαίνει
επίσης µια καταπ νηση για την ραση.

Για την εγκατάσταση της τηλε ρασης

Εγκατάσταση της οθ νης πλάσµατος

Πρέπει να χρησιµοποιείτε το στήριγµα του τοίχου ή τις βάσεις που αναφέρονται.

Εγκατάσταση της µονάδας λήψης

Πρέπει να αφήσετε αρκετ χώρο µεταξύ του ανεµιστήρα εξαγωγής που βρίσκεται πίσω απ τη
µονάδα και τον τοίχο.
• Μην τοποθετείτε την οθ νη σε χώρους που µπορεί να υπάρξουν ακραίες θερµοκρασίες, πως για

παράδειγµα κάτω απ τις ακτίνες του ήλιου, ή κοντά σε κάποιο σώµα του καλοριφέρ ή σε µια έξοδο
θερµού αέρα. Αν η συσκευή είναι εκτεθειµένη σε υψηλές θερµοκρασίες, µπορεί να υπερθερµανθεί
και έτσι να δηµιουργηθούν παραµορφώσεις στα διάφορα τµήµατά της ή και κακή λειτουργία.

• Μετά την κατευθείαν µεταφορά της οθ νης απ έναν κρύο χώρο σε έναν θερµ , ή αν η

θερµοκρασία του δωµατίου αλλάξει απ τοµα, οι εικ νες µπορεί να εµφανιστούν σκιερές ή χωρίς
χρώµα σε ορισµένα µέρη. Αυτ οφείλεται στο τι η υγρασία συµπυκνώθηκε στους καθρέπτες ή
στους φακούς που υπάρχουν στο εσωτερικ της οθ νης. Αφήστε τη συσκευή εκτ ς λειτουργίας
µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία.

• Για την επίτευξη µιας καθαρής εικ νας, µην εκθέτετε την οθ νη σε κατευθείαν φωτισµ ή στις

ακτίνες του ήλιου. Αν είναι δυνατ ν, πρέπει να χρησιµοποιούνται φωτιστικά µε κάθετο φωτισµ
τοποθετηµένα στο ταβάνι.

• ταν ο διακ πτης βρίσκεται στη θέση Off η τηλε ραση δεν αποσυνδέεται απ το ηλεκτρικ ρεύµα.

Για την πλήρη αποσύνδεσή του, βγάλτε το φις απ την πρίζα του ρεύµατος.

Για τη ρύθµιση της έντασης

• Η ένταση του ήχου πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να µην ενοχλεί τους γείτονες. Ο ήχος

µεταδίδεται µε πολύ ευκολία κατά τις νυχτερινές ώρες. Έτσι σας συµβουλεύουµε να κλείνετε τα
παράθυρα ή να χρησιµοποιείτε ακουστικά.

• ταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, πρέπει να ρυθµίζετε την ένταση κατά τέτοιο τρ πο ώστε να

αποφεύγετε τη µεγάλη ένταση, αυτ θα µπορούσε να δηµιουργήσει βλάβες στα τύµπανα των
αυτιών σας.

Για τη σταθεροποίηση της εικ νας

• Αν τις εικ νες που στη συνέχεια αναφέρονται τις σταθεροποιήσετε για αρκετ χρ νο, µπορεί να

δηµιουργηθεί ένα κράτηµα της εικ νας (afterimage) σε ορισµένες περιοχές της οθ νης, λ γω των
χαρακτηριστικών της επιφάνειας του πλάσµατος.

– Μαύρες γραµµές στο επάνω και κάτω µέρος που εµφανίζονται σε πολλά βίντεο (εικ να

Letterbox).

– Μαύρες γραµµές αριστερά και δεξιά που εµφανίζονται σε ένα βίντεο σε µορφή 4:3 (συµβατικές

εκποµπές τηλε ρασης).

– Βιντεοπαιχνίδια.
– Εικ νες που προέρχονται απ έναν υπολογιστή.
– Μενού DVD στην οθ νη.
– Μενού στην οθ νη, αριθµοί καναλιών, κλπ., συνδεδεµένων εξωτερικών συσκευών πως ένα

κιβώτιο επάνω στη συσκευή Set top box, MODEM µέσω καλωδίου, συσκευή βίντεο, κλπ.

Αυτ ς ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος αν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία “Ζωντανή” ή
λειτουργεί µε µεγάλο κοντράστ. Αυτή η εικ να δεν µπορεί να απαλειφτεί αφού γραφτεί στην
οθ νη. Προς αποφυγή του να συµβεί κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να αφήνετε την τηλε ραση να
λειτουργεί µε αυτές τις εικ νες ή προγράµµατα για πολύ χρ νο. Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη
λειτουργία “Προφύλαξη Oθ νης” ή να περιορίζετε τη στάθµη του κοντράστ. Μια
επαναλαµβαν µενη και µακράς διάρκειας χρήση της ίδιας εικ νας ή προγράµµατος, µπορεί
επίσης να δηµιουργήσει το ίδιο ελάττωµα. Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ SONY.

• Για τον περιορισµ της σταθεροποίησης της εικ νας, αυτή η τηλε ραση διαθέτει τη λειτουργία

“Προφύλαξη Oθ νης” . Η προκαθορισµένη τιµή της λειτουργίας “Περιφορά” σε “Προφύλαξη
Oθ νης” είναι “Ναι” .

• Η λειτουργία “Προφύλαξη Oθ νης” είναι προληπτική και περιορίζει τη σταθεροποίηση της

εικ νας.

Για την εικ να

ταν για πολύ χρ νο γίνεται χρήση αυτής της τηλε ρασης σε µορφή 4:3, η επιφάνεια της οθ νης 4:3

µπορεί να γίνει πιο σκούρα σε µια επιφάνεια µορφής 16:9. Προς αποφυγή αυτού του προβλήµατος,
πρέπει να χρησιµοποιείται η λειτουργία εικ νας “Smart”.

Καν νες ασφαλείας

(συνεχίζεται)

Advertising