Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 255

Advertising
background image

29

GR

∆ιφ. ήχος

Μονοφωνικ ς / Στέρεο.
Για µια εκποµπή µε στερεοφωνικ ήχο, επιλέξτε το Στέρεο ή το
Μονοφωνικ ς.
Μονοφωνικ ς / A / B.
Για µια δίγλωσση εκποµπή, επιλέξτε το A για το κανάλι ήχου 1, το
B για το κανάλι ήχου 2 ή το Μονοφωνικ ς για το µονοφωνικ
κανάλι ήχου, αν είναι διαθέσιµο.

i

∆ιασύνδ. Hχ.

HP

Ναι / χι
Επιλέξτε αυτή τη θέση για να ελέγξετε την έξοδο του ήχου των
ηχείων της τηλε ρασης ταν είναι συνδεδεµένα τα ακουστικά. Αν
θέλετε και τα δύο, τον ήχο των ακουστικών και τον ήχο των
ηχείων της τηλε ρασης, επιλέξτε το χι.

i

Ένταση HP

Πιέστε το

ή το

για να περιορίσετε την ένταση του ήχου των

ακουστικών.
Πιέστε το

ή το

για να αυξήσετε την ένταση του ήχου των

ακουστικών.

Αν βάλετε το “

i

∆ιασύνδ. Hχ. HP” στο “ Ναι”, το “

i

Ένταση HP” δεν µπορεί να

ρυθµιστεί.

i

∆ιφ. ήχος HP

Επιλέξτε τη θέση

i

∆ιφ. ήχος HP

των ηχείων.

Μονοφωνικ ς / Στέρεο
Για µια εκποµπή µε στερεοφωνικ ήχο, επιλέξτε το Στέρεο ή το
Μονοφωνικ ς.
Μονοφωνικ ς / A / B
Για µια δίγλωσση εκποµπή, επιλέξτε το A για το κανάλι ήχου 1, το
B για το κανάλι του ήχου 2 ή το Μονοφωνικ ς για το µονοφωνικ
κανάλι, αν είναι διαθέσιµο.

Αν βάλετε το “

i

∆ιασύνδ. Hχ. HP” στο “Ναι”, το “

i

∆ιφ. ήχος HP” δεν µπορεί

να ρυθµιστεί.

Mηδενισµ ς

Ακύρ. / OK
Επιλέξτε το OK για να επιστρέψετε στη στάθµη του ήχου που έχει
προκαθοριστεί στο εργοστάσιο.

Σύστηµα των µενού της οθ νης

Advertising