De antenne en de videorecorder aansluiten, Videorecorder, Installering – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 98

Advertising
background image

22

De antenne en de videorecorder aansluiten

• Gebruik het meegeleverde netsnoer voor de ontvangsteenheid (type C-4, type BF of

type C-5, zie blz. 14).

• Gebruik de meegeleverde coaxiale kabel om de antenne aan te sluiten.

1/

R/D/D/D

5

5

L/G/S/I

Y

CTRL

S

CENTRE

SPEAKER IN

180W (6 ) MAX

P

B

/C

B

P

R

/C

R

(SMARTLINK)

(SMARTLINK)

AV

MOUSE

W/G/W/G

L/G/S/I

R/D/D/D

2/

3/

4/

DISPLAY SIGNAL OUT

BLACK

WHITE

AC IN

1/

R/D/D/D

5

5

L/G/S/I

Y

CTRL

S

CENTRE

SPEAKER IN

180W (6 ) MAX

P

B

/C

B

P

R

/C

R

(SMARTLINK)

(SMARTLINK)

AV

MOUSE

W/G/W/G

L/G/S/I

R/D/D/D

2/

3/

4/

DISPLAY SIGNAL OUT

BLACK

WHITE

AC IN

OUT

IN

Raadpleeg voor nadere inlichtingen over de
video-aansluiting het hoofdstuk “Extra
apparatuur aansluiten” op bladzijde 61.

Niet op de netstroom aansluiten voordat alle
verbindingen uitgevoerd zijn.

De meegeleverde coaxiale
kabel aansluiten.

Het meegeleverd netsnoer
aansluiten (type C-4, type BF
of type C-5 met aarding).

De aansluiting via de euroscart (scartkabel) is
optioneel.

Een antenne aansluiten

Een antenne op een videorecorder aansluiten

Het meegeleverde netsnoer
aansluiten (type C-4, type BF
of type C-5 met aarding).

Installering

Videorecorder

Advertising