Installeren en verplaatsen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 82

Advertising
background image

6

Installeren en verplaatsen

Ventilatie

De ventilatieopeningen van de TV-
kast niet bedekken. Dit zou tot
oververhitting en brand kunnen
leiden. Zonder goede ventilatie zou
zich in de beeldschermeenheid stof
kunnen verzamelen en zou deze
smerig worden. Let voor een goede ventilatie op het
volgende:
• Installeer de beeldschermeenheid niet

achterwaarts of zijdelings.

• Installeer de beeldschermeenheid niet op haar zij

gedraaid of op de kop.

• Installeer de eenheid niet op een plank of in een

kast.

• Plaats de eenheid niet op een kleed of een bed.
• Bedek het toestel niet met een doek, of met een

gordijn of een krant, enz.

Gebruik in de
buitenlucht

Installeer dit
beeldscherm niet
buiten. Blootstelling
aan regen kan leiden
tot brand of
stroomschokken.
Door blootstelling aan rechtstreeks zonlicht
zou het toestel verhit en daardoor beschadigd
kunnen raken.

Voertuig en plafond

Dit toestel niet in een
voertuig installeren of aan
een plafond hangen. Door
het schokken van het
voertuig kan het toestel
vallen en persoonlijk
letsel veroorzaken.

Schepen en
vaartuigen

Installeer dit toestel
niet op een schip of
een vaartuig.
Blootstelling aan
zeewater zou tot
brand of tot beschadigingen aan het toestel
kunnen leiden.

Water en vocht

Gebruik dit toestel niet in de buurt van water -
bijvoorbeeld bij de badkuip of in een doucheruimte.
Stel het toestel ook niet bloot aan regen om gevaar
van brand of stroomschokken te voorkomen.

Met betrekking tot het
plasmabeeldscherm

Extra toebehoren

Let op het onderstaande wanneer u
de beeldschermeenheid met
gebruikmaking van een stander of
een wandmontage-arm installeert,
om te voorkomen dat het toestel valt en ernstig
letsel veroorzaakt:
• Volg te allen tijde de met de stander

meegeleverde gebruiksaanwijzingen wanneer u
het toestel installeert.

• Vergeet niet de met de stander meegeleverde

armen te bevestigen.

Vallen

Plaats het beeldscherm op een
veilige en stabiele stander.
Hang niets aan de
beeldschermeenheid. Het
toestel zou van de stander of
het wandmontagerek kunnen vallen, hetgeen
tot beschadigingen of ernstige verwondingen
kunnen leiden.

(gaat door...)

Veiligheidsrichtlijnen

Advertising