Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 124

Advertising
background image

48

De “Memory Stick” insteken en verwijderen

De “Memory Stick” insteken

De “Memory Stick” verwijderen

• Sluit de stroom niet af terwijl het “Memory Stick” toegangslampje rood knippert.

Hierdoor zou de “Memory Stick” beschadigd kunnen raken.

• Probeer bij het verwijderen van de “Memory Stick” deze niet gewoon uit de “Memory

Stick” gleuf te trekken.

• Als u de “Memory Stick” vrijmaakt zodra u het in de “Memory Stick” gleuf drukt om

het te verwijderen, kan de “Memory Stick” eruit springen.

Steek de “Memory Stick” zo ver mogelijk in de “Memory Stick”-gleuf met het b omhoog gericht
zoals in de afbeelding. Het “Memory Stick” toegangslampje knippert.

• Zorg ervoor dat u de “Memory Stick” in de juiste richting insteekt. Als de “Memory

Stick” er verkeerd wordt ingeduwd kan de “Memory Stick” of de gleuf beschadigd
raken.

• Steek alleen de “Memory Stick” in de “Memory Stick” gleuf. Pogingen andere

voorwerpen in de gleuf te steken zouden de TV kunnen beschadigen.

1

Controleer of het “Memory Stick” toegangslampje uit is, druk vervolgens voorzichtig de
“Memory Stick” in de “Memory Stick” gleuf.

De “Memory Stick” wordt verwijderd.

2

Trek de “Memory Stick” helemaal uit de “Memory Stick” gleuf.

PROG

PROG

“Memory Stick” toegangslampje

“Memory Stick”

b

symbool

PROG

PROG

“Memory Stick”

Advertising