Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 129

Advertising
background image

53

NL

Een stilstaand beeld over het hele scherm weergeven

Selecteer Full Screen in het overzichtsmenu van kleinbeelden.

• Afhankelijk van de afmetingen van de afbeeldingen wordt het stilstaande beeld langer

of korter op het hele scherm weergegeven

• Afhankelijk van de afmetingen van de afbeeldingen, geeft de TV deze automatisch met

de passende afmetingen voor elk beeld over het hele scherm weer.

Om het volgende beeld weer te geven
Druk op

.

Om naar de overzicht van kleinbeelden terug te keren (Memory Stick Home Page)
Druk op

.

Overzichtsmenu van een heel-scherm beeld

Druk op OK terwijl de afbeelding op het hele scherm wordt weergegeven.
Het indexmenu van een heel-schermbeeld wordt weergegeven. U kunt één van de volgende
opties selecteren. Druk op

of op

om de opties te selecteren en druk op OK.

• U kunt een beveiligd beeld (

) niet wissen of roteren.

• U kunt de beelden op de “Memory Stick” niet roteren of wissen als u de schakelaar

schrijfbeveiliging op LOCK zet.

• Het beeld dat eens geroteerd werd blijft op de “Memory Stick” en zal de volgende keer

opnieuw zo weergegeven worden.

Optie

Beschrijving

Memory Stick Home
Page

Keert terug naar Memory Stick Home Page.

Informatie

Geeft informatie over het geselecteerde beeldbestand weer.

Bescherm

Beveiligt een beeldbestand tegen wissen. Het beveiligde beeld is
gemarkeerd met

.

Roteren

Roteert alleen stilstaande afbeeldingen 90 graden met de klok mee of tegen
de klok in. Wanneer u OK indrukt roteert het beeld 90 graden.

Delete

Wist het geselecteerde beeldbestand.

Afsluiten

Sluit het overzichtsscherm.

Nr.: 1/1234

Formaat: 1024x768

File: SPJP0001.JPG

Datum: 7/15/2002 12:34

“Memory Stick”

(gaat door...)

Advertising