Timer, Gaat door...) – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 117

Advertising
background image

41

NL

Timer

Met het menu “Timer”kunt u de
tijdsinstellingen veranderen.

Sleep Timer

Met de optie “Sleep Timer” kunt u een tijdsduur selecteren waarna
het TV toestel automatisch in de standby-stand springt.
Ga daarvoor als volgt te werk:
1

Druk na het selecteren van deze optie op

.

2

Druk op

of op

om de tijdsduur in te stellen (maximaal 2

uur) en druk tenslotte op OK om dit vast te leggen.

Wanneer de functie “Wit scherm”in de optie “Screen Saver”(blz. 35) geactiveerd
is (op “Aan”staat) is de Uit-timer functie buiten werking en springt de TV niet
automatisch in de standby op de vastgelegde tijd. Nadat de functie “Wit scherm”
beëindigd is worden de Uit-timer functies hervat en gaat de TV automatisch over
in de standby.

Druk terwijl u TV kijkt op d

toets om de resterende tijd tot de automatische

uitschakeling weer te geven.

Klokinstelling

Met de optie “Klokinstelling” kunt u de juiste tijd instellen. De
afwijking van de ingebouwde klok bedraagt ca. 30 seconden per
maand.
Ga daarvoor als volgt te werk:
1

Druk na het selecteren van deze optie op

.

2

Druk op

of op

om de uren in te stellen, druk vervolgens

op .

3

Druk op

of op

pom de minuten in te stellen, druk

vervolgens op

.

4

Druk op

of op

om de seconden in te stellen, druk

vervolgens op

.

5

Druk op

of op

om de dag van de week in te stellen.

6

Druk op OK na het tijdssignaal. De klok begint te lopen.

Kies:

Set:

Exit:

OK

MENU

Instelling :
Contrast :
Helderheid :
Kleur :
Kleurtint :
Beeldscherpte :
Ruisonderdruk. :
Dynamic Picture :
Kleurtint :
Kleur Correctie :
Gamma Correctie :
Reset

Live
80
0
0
0
0
Auto
Aan
Koel
Aan
Hoog

Beeldinstellingen

Kies:

Set:

Exit:

OK

MENU

Sleep Timer :
Klokinstelling :
Klokweergave :
Timer AAN/UIT
Autom. uitsch. :

Uit
00:00:00 (ma)
Uit

Aan

Timer

Kies:

Set:

back:

OK

Exit:

MENU

Sleep Timer :
Klokinstelling :
Klokweergave :
Timer AAN/UIT
Autom. uitsch. :

Uit
00:00:00 (ma)
Uit

Aan

Timer

m

,

Menusysteem

(gaat door...)

Advertising