Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 121

Advertising
background image

45

NL

Met betrekking tot de “Memory Stick”

Met de “Memory Stick” kunt digitale beelden die op de “Memory Stick” apparatuur
opgeslagen zijn op uw TV scherm weergeven.

Viewer

Deze viewer voor “Memory Stick” beelden kan stilstaande beeldgegevens (JPEG) en
filmbeeldgegevens (MPEGI) die in de “Memory Stick” opgeslagen zijn weergeven op de TV. U
kunt tevens een diapresentatie van deze beelden weergeven en de kenmerken van de
diapresentaties naar uw voorkeuren instellen door een automatische of een handmatige
diapresentatie te selecteren.

Digital Camera Mode

De digitale cameramodus van deze TV kan alleen beelden met het formaat JPEG of MPEG1
weergeven die opgenomen zijn met een met DCF** compatibele digitale camera.

Ondersteunde beeld types

Stilstaande beelden:
• JPEG* compressieformaat en met DCF** compatibele map- en bestandnamen.
• Filmbeelden moet op een Sony digitale camera opgenomen zijn en gebruik maken van een

van de volgende MPEG1*** compressieformaten:
MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE HO, MPEG MOVIE
CV, MPEG MOVIE HQX, MPEG1 die overeenkomen met VIDEO CD van de VAIO Giga
pocket.

*

JPEG is een standaard technologieformaat om een stilstaand beeld te comprimeren

(extensie: .jpg) JPEG is de afkorting van “Joint Photographic Experts Group”, dat is de

organisatie die dit formaat heeft ingevoerd.

** DCF is de afkorting van “Design Rules for Camera file Systems”, een product waarvan de

technische gegevens geregistreerd zijn door de Japanse Electronic Industry Development
Association (JEIDA).

*** MPEG is één van de technologieformaten om bewegend beeld te comprimeren (extensie:

.mpg).

Niet ondersteunde beeldtypes

• Stilstaande beelden opgeslagen in TIFF of andere niet JPEG compressieformaten.
• Stilstaande beelden die met producten opgenomen zijn die compatibel zijn met DCF, met

inbegrip van de volgende Sony producten.
— De digitale fotocamera’s DSC-D700, DSC-D770.
— De digitale videocamera’s DCR-TRV900/DSR-PD100a.

• De volgende stilstaande beelden die in het JPEG compressieformaat zijn opgeslagen:

— Door computer bewerkte beelden.
— Beelden in mappen die in de computer gewijzigd of herbenoemd zijn.
— n In een “Memory Stick” opgeslagen beelden die op de computer geformatteerd werden.

Opmerkingen omtrent het gebruik

• Het wordt aanbevolen een reservekopie van de belangrijke gegevens van de harde schijf van

uw computer te maken. Sony wijst aansprakelijkheid voor eventueel verlies of beschadiging
van gegevens van de hand.

• Het gebruik van opgenomen beeldgegevens voor een niet persoonlijke toepassing zou een

overtreding van het auteursrecht kunnen betekenen.

• De toepassingssoftware van de “Memory Stick” zou door Sony gewijzigd of veranderd

kunnen worden zonder voorafgaande kennisgeving.

“Memory Stick”

(gaat door...)

Advertising