Geluidsinstellingen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 104

Advertising
background image

28

Geluidsinstellingen

Met het menu “Geluidsinstellingen”
kunt u de geluidsinstellingen
aanpassen.

Ga daarvoor als volgt te werk:
Selecteer de te wijzigen optie en druk
op

. Druk vervolgens herhaaldelijk

op

/

/

of op

om de

instelling te wijzigen.

Effect

Uit

(geen bijzonder geluidseffect).

Natuurlijk

(verhoogt de helderheid, scherpte en de uitstraling van

het geluid dankzij het systeem “BBE High Definition Sound
system”*.
Dynamisch

(“BBE High Definition Sound system”* verhoogt de

helderheid en uitstraling van geluid en zorgt ervoor dat het
gesprokene beter te verstaan is en de muziek natuurlijker wordt
weergegeven.).
Dolby Virtual

**

(gebruikt de TV luidsprekers om het surround

effect van een meerkanalensysteem na te bootsen). Het bootst het
geluidseffect “Dolby Surround Pro Logic” na.

Als u “Auto volume”op “Aan” zet wordt automatisch Natuurlijk geselecteerd.
*

“BBE High Definition Sound system” is een product van de Sony
Corporation gefabriceerd onder de licentie van BBE Sound, Inc. Het valt
onder het V.S. patent nr. 4.638.258 en 4.482.866. Het woord “BBE” en het
symbool “BBE” zijn handelsmerken van BBE Sound, Inc.

** Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” en

het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Vertrouwelijke niet gepubliceerde werken. © 1992-1997 Dolby Laboratories.
Alle rechten voorbehouden.

Hoge tonen

Druk op

of op

om de hogere tonen te verlagen.

Druk op

of op

om de hogere tonen te verhogen.

Lage tonen

Druk op

of op

om de lage tonen te verlagen.

Druk op

of op

om de lage tonen te verhogen.

Balans

Druk op

of op

om het overwicht naar de linker luidspreker

te verplaatsen.
Druk op

of op

om het overwicht naar de rechter luidspreker

te verplaatsen.

Auto volume Aan/Uit

Het volumeniveau blijft gelijk bij de verschillende zendersignalen
(bijv. bij reclameboodschappen).

Als u “Effect”op “Dolby Virtual” zet wordt automatisch Uit geselecteerd.

Kies:

Set:

Exit:

OK

MENU

Effect :
Hoge tonen :
Lage tonen :
Balans :
Auto volume :
2-talig :
Speaker Link :
Volume :
Dual Sound :
Reset

Natuurlijk
0
0
0
Aan
Stereo
Aan
30
Stereo

Geluidsinstellingen

Kies:

Set:

back:

OK

Exit:

MENU

Effect :
Hoge tonen :
Lage tonen :
Balans :
Auto volume :
2-talig :
Speaker Link :
Volume :
Dual Sound :
Reset

Natuurlijk
0
0
0
Aan
Stereo
Aan
30
Stereo

Geluidsinstellingen

,

m

Kies:

Set:

Exit:

OK

MENU

Instelling :
Contrast :
Helderheid :
Kleur :
Kleurtint :
Beeldscherpte :
Ruisonderdruk. :
Dynamic Picture :
Kleurtint :
Kleur Correctie :
Gamma Correctie :
Reset

Live
80
0
0
0
0
Auto
Aan
Koel
Aan
Hoog

Beeldinstellingen

Menusysteem

(gaat door...)

Advertising