Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 282

Advertising
background image

56

Επισκ πηση των προειδοποιήσεων, ενώ χρησιµοποιείτε το “Memory Stick”

Αν ένα αρχείο εικ νων έχει κάποιο πρ βληµα, στην οθ νη µπορεί να εµφανιστούν οι ενδείξεις
που στη συνέχεια αναφέρονται. Ελέγξτε τις για να µπορέσετε να τις συγκρίνετε µε την
αντίστοιχη κατάσταση.

Μηνύµατα προειδοποίησης, ενώ χρησιµοποιείτε το “Memory Stick”

Κάντε χρήση του επ µενου πίνακα, για να επαληθεύσετε τη σηµασία των µηνυµάτων.

To αρχείο εικ νας είναι σε µορφή JPEG ή MPEG1 που δεν είναι συµβατή.

Υπάρχει ένας πίνακας σε µικρ µέγεθος, ο οποίος δεν είναι συµβατ ς
DCF.

∆εv υπάρχει κανένα επιλεγµένο αρχείο εικ νας.

Yπάρχει ένα αρχείο εικ νας, αλλά o πίνακας µικρού µεγέθους είναι
αλλοιωµένος.

To αρχείο εικ νας είναι αλλοιωµένο.

∆εν υπάρχει Memory
Stick

Τοποθετείστε ορθά το “Memory Stick” στη σχισµή του
“Memory Stick”.

∆εν υπάρχει αρχείο

∆εν υπάρχει κανένα αρχείο εικ νων στο φάκελο που επιλέξατε.

∆εν υπάρχει αρχείο
ταινίας

∆εν υπάρχει κανένα αρχείο εικ νων σε κίνηση στο φάκελο που
επιλέξατε, έστω και αν το “Φίλτρο” είναι ρυθµισµένο στο
“Ταινίες ” στο µενού “Επιλογές ”.

∆εν υπάρχει αρχείο
φωτογραφίας

∆εν υπάρχει κανένα αρχείο σταθερών εικ νων στον φάκελο
που επιλέξατε, έστω και αν το “Φίλτρο” είναι ρυθµισµένο στο
µενού “Επιλογές ”

Αναπαραγωγή αδύνατη

Τα δεδοµένα εικ νας της ταινίας είναι αλλοιωµένα.

Το Memory Stick είναι
κλειδωµένο

Ο διακ πτης πρ ληψης σβησίµατος στο το “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση “LOCK” . Αλλάξτε τη θέση του διακ πτη.

Σφάλµα Memory Stick

Tο “Memory Stick” είναι αλλοιωµένο.

Καθαρίστε το τερµατικ του “Memory Stick”

.

Σφάλµα τύπου Memory
Stick

Πρ κειται για ένα “Memory Stick” που δεν είναι συµβατ ή που
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην τηλε ραση που
τοποθετήθηκε .

Σφάλµα διαµ ρφωσης.

Tο “Memory Stick” δεν έχει φορµαριστεί σωστά .

Σφάλµα Αρχείου.

O επιλεγµένος φάκελος δεν έχει ονοµαστεί σωστά.
Καταχωρίστε ξανά το νοµα µε λιγ τερους απ 66 χαρακτήρες,
µαζί µε το **, µέσω του µενού “Επιλογή Φακέλου”.

Μνήµη Μ νο για
Ανάγνωση

Τοποθετήθηκε ένα “Memory Stick” «µ νο ανάγνωσης», στο
οποίο γράφτηκαν αρχεία εικ νων. ∆εν είναι δυνατ ν να
γραφούν ή να σβηστούν δεδοµένα σε ένα “Memory Stick”
«µ νο ανάγνωσης».

“Memory Stick”

Advertising