Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 132

Advertising
background image

56

Waarschuwing komt op het scherm wanneer u “Memory Stick” gebruikt

Als er bij een beeldbestand sprake van een probleem is kan de volgende aanduiding op het
scherm verschijnen. Controleer het volgende om de desbetreffende toestand af te handelen.

Waarschuwing over meldingen bij gebruik van “Memory Stick”

Gebruik de onderstaande lijst om de betekenis van de meldingen na te trekken.

Het beeldbestand heeft het JPEG of MPEG1 formaat dat niet compatibel is.

Er is een kleinbeeld maar dat is niet compatibel met DCF.

Er is geen geselecteerd beeldbestand.

Er is een beeldbestand maar het kleinbeeld is beschadigd.

Het beeldbestand is defect.

Geen Memory Stick

Steek de “Memory Stick” correct in de “Memory Stick” gleuf.

Geen file

De geselecteerde map bevat geen beeldbestanden.

Geen Movie file

De geselecteerde map bevat geen filmbeelden hoewel “Filter” in
het “Optie” menu op “Movie” staat.

Geen Still file

De geselecteerde map bevat geen stilstaande beelden hoewel
“Filter” in het “Optie” menu op “Still” staat.

Kan niet afspelen

De beeldgegevens van een filmbestand zijn beschadigd.

Memory Stick beveiligd

De wispreventieknop van de “Memory Stick” staat op “LOCK”.
Ontgrendel deze schakelaar.

Memory Stick error

• De “Memory Stick” is beschadigd.
• Reinig de terminal op de “Memory Stick”.

Memory Stick type error

Een “Memory Stick” die niet compatibel of bruikbaar is bij dit
TV toestel is ingebracht.

Format error

De “Memory Stick” is niet goed geformatteerd.

File error

De geselecteerde map is niet juist benoemd. Voer de naam
opnieuw in met minder dan 66 karakters met in begrip van “/”
door het “Kies folder” menu weer te geven.

Read Only geheugen

• Een read-only “Memory Stick” waarop beeldbestanden zijn

opgenomen is geplaatst. U kunt geen gegevens opnemen of
wissen met een read-only “Memory Stick”.

“Memory Stick”

Advertising