Inleiding, Inhoudsopgave – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 79

Advertising
background image

3

NL

Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van het Sony Plasmascherm.

Lees voor u het apparaat in gebruik neemt de aanwijzingen in deze handleiding aandachtig
door en bewaar deze om later na te kunnen slaan.

De in deze handleiding gebruikte symbolen:

Inhoudsopgave

Veiligheidsrichtlijnen ............................................................................................................................. 5
Aanvullende veiligheidsrichtlijnen .................................................................................................... 12
Meegeleverd toebehoren controleren ................................................................................................ 14

Overzicht

Overzicht van het plasmabeeldscherm ............................................................................................. 15
Overzicht van de toetsen en indicatielampjes van de ontvangsteenheid .................................... 16
Overzicht van de afstandsbedieningstoetsen ................................................................................... 17
Installering
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen ............................................................................... 19
Het plasmabeeldscherm op de ontvangsteenheid aansluiten ........................................................ 20
De antenne en videorecorder aansluiten ........................................................................................... 22

Ingebruikname

De TV aanzetten en automatisch afstemmen ................................................................................... 23

Menusysteem

Inleiding en bediening van het menusysteem .................................................................................. 26
Beeldinstellingen.................................................................................................................................... 26
Geluidsinstellingen ............................................................................................................................... 28
Beeldregeling ......................................................................................................................................... 30
Kenmerken ............................................................................................................................................. 33
Instellingen ............................................................................................................................................ 37
Timer ...................................................................................................................................................... 41
Toestelstatus .......................................................................................................................................... 44

“Memory Stick”

Over de “Memory Stick” .................................................................................................................... 45
De “Memory Stick” insteken en verwijderen .................................................................................. 48
De “Memory Stick” (Memory Stick Home Page) gebruiken ......................................................... 49

.........Belangrijke informatie.

.........Functie-informatie.

1,2

...........De te volgen reeks aanwijzingen.

....De grijs geschakeerde toetsen op de

afstandsbediening geven de toetsen
aan die gebruikt moeten worden
voor de uitvoering van de
verschillende aanwijzingen.

..........Informatie over het resultaat van de

aanwijzingen.

OK

(gaat door...)

Inhoudsopgave

Advertising