Ventilatie, Met betrekking tot de ontvangsteenheid, Wand – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 83: Gaat door...), Dit toestel nooit als volgt installeren, De ontvangsteenheid: vooraanzicht, Houd tenminste zoveel ruimte vrij, Vooraanzicht

Advertising
background image

7

NL

Ventilatie

Laat ruimte rondom het apparaat vrij, anders is een goede luchtcirculatie onmogelijk en zou brand of
beschadigingen kunnen ontstaan door de oververhitting van het toestel.

Met betrekking tot het plasmabeeldscherm

Bij wandmontage

Bij wandmontage

Dit toestel nooit als volgt installeren:

Met betrekking tot de ontvangsteenheid

De ontvangsteenheid: vooraanzicht

Plaats de ontvangsteenheid op een stabiel
oppervlak om de luchttoegangen in de bodem
van de ontvanger niet te versperren.

Ontvangsteenheid: bovenaanzicht
Plaats de ontvangsteenheid nooit in een
afgesloten ruimte. Dit zou tot oververhitting
kunnen leiden en brand of schade aan het
toestel kunnen veroorzaken. Verzeker u van
een betrouwbare werking door middel van
een juiste ventilering door een
afzuigventilator.
Houd tenminste zoveel ruimte vrij..

30cm

10cm

10cm

10cm

Houd

tenminste

zoveel

ruimte

vrij.

30cm

10cm

10cm

Houd

tenminste

zoveel

ruimte

vrij.

De
luchtdoorstroming
wordt versperd.

De
luchtdoorstroming
wordt versperd.

Wand

Wand

6

5

4

3

2

1

PC

MEMORY STICK

PROG

PROG

2cm

1cm

1cm

1cm

Houd
tenminste
zoveel
ruimte
vrij.

10cm

1cm

1cm

Vooraanzicht

(gaat door...)

Veiligheidsrichtlijnen

Advertising