Teletekst – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 133

Advertising
background image

57

NL

Teletekst

Teletekst inschakelen:
Selecteer het TV kanaal dat de gewenste teletekstdienst uitzendt en
druk vervolgens op

.

Een teletekstpagina selecteren:
Voer met behulp van de cijfertoetsen de drie cijfers in van het
gewenste paginanummer.
• Voer het opnieuw in als u zich vergist heeft.
• Als de paginateller blijft doorgaan houdt dat in dat de opgevraagde pagina niet beschikbaar is. Voer in

dat geval een ander paginanummer in.

Naar de vorige of volgende pagina gaan:
Druk op PROG + (

) of op PROG - (

).

Teletekst over het TV beeld weergeven:
Druk terwijl u naar teletekst kijkt op

. Druk nogmaals op deze toets om teletekst te verlaten.

Een teletekstpagina vasthouden:
Soms bestaat een teletekstpagina uit meerdere sub-pagina’s die elkaar automatisch opvolgen.
Druk op

/

om deze tegen te houden. Druk nogmaals deze toets in om de vergrendeling

weer ongedaan te maken.

Verborgen informatie weergeven (bijv. antwoorden van een quiz):
Druk op

/

. Druk nogmaals op deze toets om de informatie weer te verbergen.

Teletekst verlaten:
Druk op

.

Fastext

Teletekst is een informatiedienst die door de meeste TV zenders wordt uitgezonden. De
indexpagina van deze teletekstdienst (meestal nr. 100) geeft u de gebruiksaanwijzingen
voor deze dienstverlening. Maak voor de bediening van teletekst gebruik van de toetsen
van de afstandsbediening zoals hieronder wordt uitgelegd.

Gebruik een kanaal (TV zender) met een sterk signaal, anders zouden er storingen in de
teletekst kunnen optreden.

Met Fastext heeft u met één druk op de knop toegang tot een teletekstpagina.
Wanneer u naar teletekst kijkt en er worden Fastext-signalen uitgezonden verschijnt onder
in de pagina een menu met kleurcodes. Druk om naar de overeenkomende pagina te gaan
op de desbetreffende gekleurde toets (rood, groen, geel of blauw) van de
afstandsbediening.

TELETEXT

Index
Programme
News
Sport
Weather

25

153
101

98

Teletekst

Advertising