Veiligheidsrichtlijnen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 81

Advertising
background image

5

NL

Veiligheidsrichtlijnen

Veiligheidshalve

Netsnoer en beeldschermkabel

Haal de stekker uit het
stopcontact en sluit de
kabel van het beeldscherm
af voordat u de TV gaat
verplaatsen. Het TV toestel
niet verplaatsen met
aangesloten netsnoer en beeldschermkabel. De
eventueel veroorzaakte beschadigingen aan het
netsnoer en de beeldschermkabel zouden brand of
stroomschokken tot gevolg kunnen hebben. Laat als
het toestel gevallen of beschadigd is dit nakijken
door erkende vakmensen.

Gezondheidsinste
llingen

Plaats dit toestel niet
in de buurt van in
gebruikzijnde
medische
apparatuur. Het zou
de werking van de medische instrumenten
kunnen benadelen.

Met betrekking tot het
plasmabeeldscherm

Installering

De installering van het
beeldscherm aan de wand
moet door erkende
vakmensen uitgevoerd
worden. Een onjuiste
installering kan onveilig
blijken te zijn in het geval van bijv. een aardbeving.

Dragen

Om de
beeldschermeenheid te
verplaatsen zijn twee of
meer mensen
noodzakelijk. Als u het
beeldscherm op een andere wijze draagt zou
deze kunnen vallen en zwaar beschadigd
kunnen raken. Zorg ervoor dat twee of meer
personen de beeldschermeenheid dragen.
Voorkom schokken of buitengewone trillingen
wanneer u het beeldscherm verplaatst. Het
beeldscherm zou kunnen vallen en beschadigd
kunnen raken of ernstig letsel kunnen
veroorzaken.

(gaat door...)

Veiligheidsrichtlijnen

Advertising