Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 280

Advertising
background image

54

Αναπαραγωγή µίας εικ νας σε κίνηση (Αναπαρ. Ταινιών) .

Επιλέξτε το Αναπαρ. Ταινιών στο µενού του πίνακα εικ νων µικρού µεγέθους. Το “Αναπαρ.
Ταινιών ” εµφανίζεται στην οθ νη. Μπορείτε να βάλετε σε λειτουργία το “Αναπαρ. Ταινιών”
µε τον ακ λουθο τρ πο: Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το πλήκτρο της επιλογής και

στη συνέχεια πιέστε το OK.

Οθ νη οδηγ ς
Η οθ νη οδηγ ς προσανατολίζει σχετικά µε τις λειτουργίες

και

απ το τηλεχειριστήριο,

ταν αναπαράγεται το “Αναπαρ. Ταινιών”.

Πίσω: Μαζεύει την εικ να σε κίνηση.

Εµπρ ς: Ταχεία προώθηση της εικ νας σε κίνηση.

Αν αρχίζετε τη διαδοχή εικ νων και σταµατήσετε ή κάνετε µία παύση στην εικ να σε κίνηση,
η οθ νη οδηγ ς αλλάζει σε

Προηγ. και

Επ µεν. . Για περισσ τερες λεπτοµέρειες,

συµβουλευτείτε το κεφάλαιο “Χρήση του “Memory Stick” Slide Show” στη σελίδα 55.

Προηγ.: Επισκ πηση της προηγούµενης εικ νας

Επ µεν.: Επισκ πηση της επ µενης εικ νας

Πλήκτρο / Επιλογή

Περιγραφή

N

(Αναπαραγωγή /

παύση)

Αναπαράγει µία εικ να σε κίνηση. Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, το πλήκτρο αναπαραγωγής αλλάζει µε το πλήκτρο

X

(παύσης). ταν τελειώνει η αναπαραγωγή, αυτή σταµατάει στην
πρώτη εικ να εγγραφής που εµφανίστηκε.

x

(Στάση)

∆ιακ πτει την αναπαραγωγή

Πλήρης Οθ νη

Παρουσιάζει µία εικ να σε κίνηση σε ολ κληρη την οθ νη και αρχίζει
αυτ µατα η αναπαραγωγή. Για την επιστροφή στο “Αναπαρ. Ταινιών”,
πιέστε το

/

/

/

, ή το OK.

Ανάλογα µε το µέγεθος της εικ νας σε κίνηση, η τηλε ραση
αναπαράγει αυτ µατα σε ολ κληρη την οθ νη, το κατάλληλο
µέγεθος της εικ νας για κάθε µία απ αυτές.

Μενού

Παρουσιάζει το Μενού. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε οποιαδήποτε απ
τις ακ λουθες επιλογές:

Πληροφορίες:Παρουσιάζει τις πληροφορίες της επιλεγµένης εικ νας.

Προστασία Προστατεύει το αρχείο εικ νων για να µη σβηστεί.

∆ιαγραφή

∆ιαγράφει το επιλεγµένο αρχείο εικ νων.

Κλείσιµο

Κλείνει Μενού.

∆εν µπορεί να να σβηστεί µία προστατευµένη εικ να

(

).

Eπιστρoφή

Επιστέφει στο “Memory Stick Home”.

Αρ.: 1/1234

Μέγεθ.: 320x240

Αρχείο: BASEBALL.MPG
Ηµεροµ.: 7/15/2002 12:34

Προηγ.

Επ µεν.

Πγήρης Οθ νη

Μενού

Επιστροφή

“Memory Stick”

(συνεχίζεται)

Advertising