Voedingsbronnen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 84

Advertising
background image

8

Voedingsbronnen

Overbelasting

Deze TV is ontworpen om
uitsluitend op een 220-240
V AC voeding te werken.
Sluit niet te veel
apparaten op dezelfde
netaansluiting aan; dit
zou tot stroomschokken kunnen leiden.

Netsnoerbescherming

Pak de stekker beet
om het netsnoer uit
het stopcontact te
trekken. Trek nooit
aan het snoer zelf.

Netaansluiting

Gebruik geen slecht passend
stopcontact. Steek de stekker
helemaal in het stopcontact. Als deze
te los zit kan vonkoverslag en brand
het gevolg zijn. Neem contact op met
uw elektricien om de
wandcontactdozen te laten vervangen.

Bedrading

Haal de stekkers uit het stopcontact wanneer u
de kabels legt. Zorg ervoor dat de kabels niet op
het net aangesloten zijn wanneer u deze
vastmaakt.

Vocht

Raak de netsnoeren niet met natte
handen aan. Door de stekker met
natte handen in te steken of eruit
halen loopt u het risico van een
elektrische schok.

Schoonmaken

Maak de netstekker regelmatig
schoon. Stof en vocht op de
stekker is slecht voor de
isolatie ervan en kan brand
veroorzaken. Haal de
netstekker er regelmatig uit om deze schoon te
maken.

Onweer

Om veiligheidsredenen
dient u niets van de
installatie, de netsnoeren of
de antennekabel tijdens
onweer aan te raken.

(gaat door...)

Veiligheidsrichtlijnen

Advertising