Aanvullende veiligheidsrichtlijnen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 86

Advertising
background image

10

Aanvullende veiligheidsrichtlijnen

Stroomschokken

Raak het toestel niet met natte handen aan om
stroomschokken of beschadigingen te voorkomen.

Scherven

Gooi niets naar het
beeldscherm. Het
schermglas zou door de
inslag kunnen ontploffen
en ernstig letsel kunnen
veroorzaken.

Vooruitstekende plaats

Installeer het beeldscherm niet op vooruitstekende
plaatsen. Installering op de volgende plaatsen zou
tot letsel kunnen leiden:
• Installeer het beeldscherm niet op een plaats

waar deze uitsteekt, zoals op een pilaar:

• Installeer het beeldscherm niet op een plaats

waar u uw hoofd eraan zou kunnen stoten.

Olie

Installeer deze eenheid niet in restaurants waar
olie gebruikt wordt. Stofopnemende olie zou
de eenheid kunnen binnendringen en deze
kunnen beschadigen.

Plaatsing

Plaats het toestel nooit op
hete, vochtige of te stoffige
plaatsen. Installeer het
toestel niet op plaatsen waar
het aan mechanische
trillingen blootstaat.

Corrosie

Vlakbij de zeekust kunnen te veel zout en
corrosie de metalen onderdelen van dit TV
toestel aantasten, hetgeen tot interne schade of
brand zou kunnen leiden. Het kan eveneens de
levensduur van het toestel verkorten. Als het
toestel aan één van deze omstandigheden
blootgesteld wordt, dienen maatregelen
genomen te worden om de luchtvochtigheid en
de temperatuur in de omgeving van het toestel
terug te brengen.

Toebehoren

Zorg ervoor dat het beeldscherm niet kan vallen.
Als het beeldscherm niet juist bevestigd is kan het
vallen en letsel veroorzaken. Neem
voorzorgsmaatregelen door een stander of een
andere stelling op de vloer of aan de wand te
gebruiken zoals beschreven staat in de
gebruiksaanwijzingen die bij de stander
meegeleverd zijn.

Aanbevolen plaats voor
de ontvangsteenheid

Plaats de ontvangsteenheid
op een stabiel waterpas
oppervlak. Anders zou de
ontvanger kunnen vallen
en ernstig letsel kunnen veroorzaken. Maak
gebruik van een optionele Sony stander die
speciaal hiervoor is ontworpen.

Gewicht

Ga niet op de ontvangsteenheid
staan. De ontvanger kan vallen of
kapot gaan, en letsel veroorzaken.
Let met name op kleine kinderen.

Schoonmaken

Sluit de netsnoeren af als u dit toestel
schoonmaakt om het risico van
stroomschokken te voorkomen.

(gaat door...)

Veiligheidsrichtlijnen

Advertising