Teletext – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 283

Advertising
background image

57

GR

Teletext

Είσοδος στην υπηρεσία του teletext:

Επιλέξτε το κανάλι της τηλε ρασης (τηλεοπτικ σταθµ ) που
παρέχει την υπηρεσία του teletext που θέλετε να παρακολουθήσετε
και πιέστε το

.

Επιλογή µιας σελίδας του teletext:

Πληκτρολογήστε τρία ψηφία του αριθµού της σελίδας που
επιθυµείτε να δείτε, χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα του
τηλεχειριστηρίου.

Αν κάνατε λάθος, πληκτρολογήστε ξανά τον αριθµ της σελίδας που επιθυµείτε.

Αν ο δείκτης σελίδων δεν σταµατά, οφείλετε στο γεγον ς τι η σελίδα δεν είναι διαθέσιµη.
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πληκτρολογήσετε άλλον αριθµ σελίδας.

Μετάβαση στην επ µενη ή στην προηγούµενη σελίδα:

Πιέστε το

PROG +

(

)

ή πιέστε το

PROG -

(

).

Υπέρθεση του κειµένου teletext στην εικ να της τηλε ρασης:

Ενώ παρακολουθείτε το κείµενο του teletext, πιέστε το πλήκτρο

. Πιέστε το ξανά για να

βγείτε έξω απ την υπηρεσία του teletext.

Πάγωµα µιας σελίδας του teletext:

Ορισµένες σελίδες του teletext µπορεί να αποτελούνται απ αρκετές δευτερεύουσες σελίδες,
οι οποίες ακολουθούν αυτ µατα. Προς αποφυγή αυτού, πιέστε το

/

. Πιέστε ξανά αυτά

τα πλήκτρα για να ακυρώσετε το πάγωµα.

Αποκάλυψη µιας κρυµµένης πληροφορίας (π.χ. απαντήσεις εν ς κουίζ)

Πιέστε το

/

. Πιέστε ξανά αυτά τα πλήκτρα για να αποκρύψετε τις πληροφορίες.

Έξοδος απ την υπηρεσία του teletext:

Πιέστε το

.

Fastext

Το Teletext είναι µια υπηρεσία που µεταδίδεται απ τους περισσ τερους τηλεοπτικούς
σταθµούς. Η σελίδα περιεχοµένων του teletext (συνήθως είναι η σελίδα 100), παρέχει
πληροφορίες για τον τρ πο χρήσης αυτής της υπηρεσίας. Για να µπορέσετε να κινηθείτε
µέσα στο teletext, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα απ το τηλεχειριστήριο,
έτσι πως αναφέρεται σε αυτήν τη σελίδα.

Βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε ένα κανάλι (τηλεοπτικ σταθµ ) µε δυνατ σήµα,
αντίθετα θα µπορούσαν να παρουσιαστούν προβλήµατα στο teletext.

Το Fastext επιτρέπει την πρ σβαση στις σελίδες του teletext, πιέζοντας ένα και µ νο
πλήκτρο.
Βρισκ µενοι µέσα στο teletext και σε περίπτωση που εκπέµπεται σήµα Fastext, το µενού
κωδικοποιηµένο µε χρώµατα εµφανίζεται στο κάτω µέρος της σελίδας του teletext.
Πιέστε το χρωµατιστ πλήκτρο (κ κκινο, πράσινο, κίτρινο ή µπλε) απ το
τηλεχειριστήριο για να εµφανιστεί η σελίδα µε το αντίστοιχο χρώµα.

TELETEXT

Index
Programme
News
Sport
Weather

25

153
101

98

Teletext

Advertising