Nextview – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 134

Advertising
background image

58

NexTView*

*

(als deze voorziening voorhanden is).

NexTView weergeven

1

Selecteer een TV-kanaal dat over de NexTView dienst beschikt. In dat geval komt de
aanduiding “NexTView” in beeld zodra de informatie beschikbaar is.

2

Om naar de NexTView dienst te kijken beschikt u over twee verschillende NexTView
interface-types, afhankelijk van het percentage beschikbare gegevens:

a)“Programma-lijst” interface:

Druk terwijl u TV kijkt en na de aanduiding “NexTView” die wit op het scherm
weergegeven wordt, op de

toets van de afstandsbediening om de “Programma-lijst”

interface weer te geven (zie afb. 1 op de volgende bladzijde).

b)“Overzicht” interface:

Terwijl u TV kijkt en wanneer meer dan 50% van de NexTVview gegevens beschikbaar zijn
(100 % van de gegevens kunnen afhankelijk van de plaats niet beschikbaar zijn), wordt de
aanduiding “NexTView zwart op het scherm weergegeven. Druk dan op de

toets van

de afstandsbediening om de “Overzicht” interface weer te geven (zie afb. 2 op de volgende
bladzijde).

Zodra u in de NexTView dienst komt wordt in de onderste linkerhoek van het scherm
het percentage beschikbare NexTView gegevens weergegeven. Wanneer u deze dienst
ingegaan bent zal dit gegevenspercentage niet meer toenemen.

3

Om u door NexTView te verplaatsen:
• Druk op

of op

om u naar rechts of naar links te verplaatsen.

• Druk op

of op

om u omhoog of omlaag te verplaatsen.

• Druk op OK om een keuze te bevestigen.

4

Druk om NexTView uit te zetten op de

toets van de afstandsbediening.

NexTView is een elektronische programmagids die inlichtingen omtrent de
programmering van de verschillende TV-zenders op het scherm weergeeft. U kunt
inlichtingen over de programmering per onderwerp (bijv. sport, kunst...) of per datum
opzoeken.

Ga als de verkeerde karakters verschijnen wanneer u naar NexTView kijkt, met behulp
van het menusysteem naar het menu “Taal/Land” (zie bladzijde 37) en selecteer dezelfde
taal als waarin NexTView uitgezonden wordt.

NexTView

(gaat door...)

Advertising