Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 266

Advertising
background image

40

Γ)

Γενικά, ο µικροσυντονισµ ς ( AFT ) προσφέρει την καλύτερη

δυνατή εικ να. Παρ λα αυτά, αν η εικ να εν ς καναλιού είναι
παραµορφωµένη, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
του µικροσυντονισµού της τηλε ρασης µε το χέρι, για να
έχετε λήψη καλύτερης εικ νας.

Προς τούτο θα πρέπει:

1

Ενώ βλέπετε το κανάλι (τηλεοπτικ σταθµ ), στο οποίο

επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε τον µικροσυντονισµ , να
επιλέξετε το AFT και στη συνέχεια να πιέσετε το

.

2

Να πιέσετε το

ή το

για να ρυθµίσετε τη συχν τητα του

καναλιού απ –15 έως +15 και στη συνέχεια να πιέσετε το
πλήκτρο OK.

3

Με το κέρσορα στην επιλογή Επιβεβαίωση, πιέστε το OK.

Στη συνέχεια πιέστε το

για να επιλέξετε το OK και τέλος

πιέστε το OK για την αποθήκευση.

∆)

Υπερπηδήστε τα µη επιθυµητά προγράµµατα ταν αυτά

επιλέγονται χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα PROG +/ -.

Προς τούτο:

1

Με τον κέρσορα στην επιλογή Πρ γραµµα, πιέστε το PROG +/ -

µέχρι να εµφανιστεί ο αριθµ ς του προγράµµατος που
επιθυµείτε να υπερπηδηθεί.

2

ταν αυτ ς εµφανιστεί στην οθ νη, επιλέξτε τη θέση

Παράλειψη και πιέστε το

.

3

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ναι και πιέστε το

OK.

4

Με τον κέρσορα στην επιλογή Επιβεβαίωση , πιέστε το OK . Στη

συνέχεια πιέστε το

για να επιλέξετε το OK και τέλος πιέστε

το OK για την αποθήκευση.

Αν αργ τερα επιθυµείτε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία,
επιλέξτε ξανά το χι αντί του Ναι στο στάδιο 3.

E)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε και να γράψετε σωστά

ένα κωδικοποιηµένο κανάλι, ταν χρησιµοποιείτε έναν
αποκωδικοποιητή που είναι συνδεδεµένος µε τους Euro
connectores

3/

ή

4/

, ή κατευθείαν ή µέσω

µιας συσκευής βίντεο.

Η ακ λουθη επιλογή θα εµφανιστεί µ νο σε εξάρτηση απ
τη χώρα που επιλέχθηκε στο µενού “ Γλώσσα / Xώρα ”.

Προς τούτο:

1

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή Aποκωδ/ποιητής, πιέστε το

.

2

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ναι και στη συνέχεια

πιέστε το OK.

3

Με τον κέρσορα στην επιλογή Επιβεβαίωση, πιέστε το OK .

Στη συνέχεια πιέστε το

για να επιλέξετε το OK και τέλος

πιέστε το OK για την αποθήκευσή του.

Αν αργ τερα επιθυµείτε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία,
επιλέξτε ξανά το χι αντί του Ναι στο στάδιο 2.

S

Σύστηµα των µενού της οθ νης

Advertising