Menu, Uw tv toestel is klaar voor gebruik, Druk op de menu toets om het menu uit te schakelen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 101

Advertising
background image

25

NL

Uw TV toestel is klaar voor gebruik.

8

Het Programma’s sorteren menu verschijnt
automatisch in beeld.

A)

Ga indien u de zendervolgorde niet wilt
veranderen naar stap 9.

B)

Indien u de volgorde van de zenders wilt
veranderen:

a) Druk op de

toets of op de

toets om het

programmanummer met het kanaal (TV
zender) te selecteren dat u van positie wilt
veranderen en druk vervolgens op

.

b) Druk op de

toets of op de

toets om het

nieuwe programmanummer te selecteren
waarop u het gekozen kanaal (TV zender)
wilt opslaan en druk vervolgens op

.

c) Herhaal de stappen B) a en B) b als u de

overige kanalen opnieuw wilt ordenen.

9

Druk op de MENU toets om het menu uit te
schakelen.

OK

Programma's sorteren

Kies kanaal

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12

Exit:

MENU

Programma's sorteren

Kies kanaal

TVE
TVE2
TV3

C33

C27
C58
S02
S06
S08
S12

01

TVE

01
02
03
0

4

05
06
07
08
09
10

Exit:

MENU

MENU

Ingebruikname

Advertising