Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 150

Advertising
background image

74

Beeld flikkert, schudt, trilt of
beweegt.

• Gebruik het menusysteem om de “Pixelinstelling” optie in het

“Beeldregeling” menu te selecteren en stel de “Puntfase” of de “
” bij (blz. 32).

• Probeer het TV toestel op een andere netstopcontact aan te

sluiten, bij voorkeur een ander circuit.

Door de aangesloten computer veroorzaakte problemen

• Sla de handleiding van uw grafische kaart na voor de juiste TV

instelling.

• Controleer of de grafische beeldinstelling en de frequentie van

het ingangssignaal ondersteund worden door dit TV toestel (blz.
70). Zelfs als de frequentie binnen het juiste bereik ligt kunnen
sommige grafische kaarten een synchronisatiesignaal hebben
die te smal is voor deze TV om juist te synchroniseren.

• Stel de verversingsfrequentie (verticale frequentie) van de

computer bij om het best mogelijke beeld te verkrijgen.

Vaag beeld.

• Gebruik het menusysteem om “Helderheid” en “Contrast” in

het “Beeldinstellingen” menu bij te stellen (blz. 27).

• Gebruik het menusysteem om de “Pixelinstelling” optie in het

“Beeldregeling” menu te selecteren en stel de “Puntfase” of de
“Tot. H pixels” bij (blz. 32).

Door de aangesloten computer veroorzaakte problemen

• Als de resolutie hoger is dan de numerieke waarde die in de

“Technische gegevens” op bladzijde 68 gespecificeerd is, wordt
het beeld kleiner en de beeldkwaliteit kan slechter zijn dan het
originele beeld. Dit duidt niet op een storing.

Beeld met schimmen

• Elimineer gebruikte verlengingen van videokabels en / of

videoschakelkastjes.

• Controleer of alle stekkers stevig in de desbetreffende contacten

zitten.

Beeld is niet goed gecentreerd of
heeft niet de goede afmetingen.

• Gebruik het menusysteem om de “Beeldinstelling /

verschuiven” optie in het “Beeldregeling” menu te selecteren en
stel “Hoogte” bij (blz. 32).

• Gebruik het menusysteem om de “Beeldinstelling /

verschuiven” optie in het “Beeldregeling” menu te selecteren en
stel “H shift” of “Hoogte” bij (blz. 32). Let wel dat sommige
grafische beeldinstellingen het scherm niet tot de randen vullen.

Beeld is te klein

Door de aangesloten computer veroorzaakte problemen

• Stel de resolutie van de aangesloten computer op hetzelfde in als

het TV toestel.

Golf- of elliptisch patroon
(gevlamd) is zichtbaar.

• Gebruik het menusysteem om de “Pixelinstelling” optie in het

“Beeldregeling” menu te selecteren en stel de “Puntfase” of de
“Tot. H pixels” bij (blz. 32).

Kleur is niet effen.

• Gebruik het menusysteem om de “Pixelinstelling” optie in het

“Beeldregeling” menu te selecteren en stel de “Puntfase” of de
“Tot. H pixels” bij (blz. 32).

De TV gaat na een tijd uit.

Door de aangesloten computer veroorzaakte problemen

• Zet de spaarmodus van de computer uit.

* Windows® is een geregistreerd handelsmerk van de Microsoft Corporation in de Verenigde

Staten en andere landen.

** Macintosh is een handelsmerk waarvan de licentie verleend is aan de Apple Computer, Inc., en

dat in de Verenigde Staten en andere landen geregistreerd is.

Probleem

Mogelijke oplossingen

Aanvullende inlichtingen

(gaat door...)

Advertising