Overzicht van de toetsen op afstandsbediening – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 93

Advertising
background image

17

NL

Overzicht van de toetsen op afstandsbediening

Toetsen

Beschrijving

1

1

1

1 Om de TV

tijdelijk
uitschakelen:

Indrukken om de TV tijdelijk uit te zetten (de

(aan/standby)indicaties op het

beeldscherm en de ontvangsteenheid gaan
branden). Nogmaals indrukken om de TV
vanuit de standby aan te zetten.
Om energie te besparen raden wij u aan de TV
volledig uit te schakelen wanneer zij niet
gebruikt wordt.

Na een bepaalde periode zonder een
signaal en zonder dat een knop
ingedrukt wordt springt het TV toestel
vanzelf in de standby-stand
(Automatisch uitschakelen, blz. 43).

2

2

2

2 Video of DVD

Aan/Uit:

Indrukken om uw videorecorder of DVD aan
of uit te zetten.

3

3

3

3 Ingangsbron

selecteren:

Herhaaldelijk indrukken totdat het symbool
van de gewenste ingangsbron in beeld
verschijnt.

4

4

4

4 Memory Stick

Home Page
weergeven
(“Memory Stick”
viewer):

Indrukken om de Memory Stick Home Page
weer te geven (“Memory Stick” viewer).
Raadpleeg voor nadere inlichtingen het
hoofdstuk “De “Memory Stick” viewer
gebruiken” op bladzijde 52.

5

5

5

5 Zenders

selecteren:

Indrukken om de zenders te selecteren. Voor
tweecijferige zendernummers dient u het
tweede cijfer binnen 2,5 seconden in te
voeren..

Toetsen

Beschrijving

6

6

6

6 a) Als de schakelaar voor de

apparatuurkeuze op TV
staat:

Indrukken om het laatste geselecteerde kanaal weer te geven (dient
tenminste 5 seconden in beeld te zijn geweest).

b) Als de schakelaar voor de

apparatuurkeuze op VCR
(videorecorder) staat:

Druk voor tweecijferige programmanummers van de Sony video,
bijv. 23, eerst op -/- - en dan op 2 en 3.

7

7

7

7 a) Als de schakelaar voor de

apparatuurkeuze op de
stand VCR (videorecorder)
of DVD staat:

Deze toets indrukken om programma’s op te nemen.

b) Als de schakelaar voor de
apparatuurkeuze op de
stand TV staat:

Deze toets indrukken om de fabrieksinstellingen voor beeld en
geluid te herstellen. Tevens wordt het toestel opnieuw
geïnitialiseerd zoals bij de eerste ingebruikname van het toestel.

8

8

8

8 Beeld uitzetten:

Indrukken om beeld uit te zetten. Alleen het beeld staat uit, het
geluid blijft aan. Nogmaals indrukken om deze toestand op te
heffen.

9

9

9

9 Klok weergeven:

Indrukken om klok op het TV scherm weer te geven. Nogmaals
indrukken klok te laten verdwijnen.

De klokweergave gaat vijf minuten na inschakeling vanzelf
uit.

OK

PROG

MENU

TV

VIDEO

Overzicht

(gaat door...)

Advertising