Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 151

Advertising
background image

75

NL

“Memory Stick”

Probleem

Mogelijke oplossingen

Kan de “Memory Stick” niet in de
“Memory Stick” gleuf steken.

• De “Memory Stick” zit verkeerd. Steek de “Memory

Stick” met het

b

naar boven in de “Memory Stick”

gleuf (blz. 48).

Onmogelijk één bestand of alle
materiaal te wissen.

• De schrijfbeveiligingsschakelaar op de “Memory Stick”

staat op LOCK. Ontgrendel deze.

• Het beeldbestand is beveiligd. Verwijder de beveiliging

in het overzichtsscherm.

De fotobestanden in het JPEG formaat
die in een “Memory Stick”
opgeslagen zijn kunnen niet
weergegeven worden.

• Selecteer “Optie” in “Memory Stick Home Page” en

selecteer “File.” Zet vervolgens “Filter” op “Still” of
“Uit” (blz. 50).

De filmbestanden in het MPEGI
formaat die in een “Memory Stick”
opgeslagen zijn kunnen niet
weergegeven worden.

• Selecteer “Optie” in “Memory Stick Home Page” en

selecteer “File.” Zet vervolgens “Filter” op “Movie” of
“Uit” (blz. 50).

Het beeld wordt niet weergegeven en
er verschijnt

of

.

• Het beeldbestand is niet compatibel met DCF.

Laat als de problemen aanhouden uw TV toestel door erkende vakmensen nakijken.
Open nooit zelf de behuizing.

Aanvullende inlichtingen

Advertising