Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 114

Advertising
background image

38

Programmanaam

Met de optie “Programmanaam” kunt u een etiket van ten hoogste
vijf karaktertekens (letters of cijfers) aan een zender toekennen.

Ga daarvoor als volgt te werk:
1

Druk na het selecteren van deze optie op

.

2

Druk op

of op

om het programmanummer van het

kanaal dat u wilt benoemen te selecteren en druk vervolgens
op OK.

3

Druk op

/

/

/

om een letter te selecteren en druk

vervolgens op OK. Druk tenslotte op

/

/

of op

om

het woord “End”op het scherm te selecteren en druk op OK om
het menu van het beeld te verwijderen.

• Om een letter te corrigeren, selecteer

op het scherm om terug te

gaan, en druk op OK. .

• Selecteer voor een spatie

op het scherm en druk op OK.

AV voorkeuze

Met de optie “AV voorkeuze” kunt u een etiket aan een externe op
de TV aangesloten installatie toekennen.

Ga daarvoor als volgt te werk:
1

Druk na het selecteren van deze optie op

.

2

Druk op

of op

om de ingangsbron die u wilt etiketteren

te selecteren en druk op OK.

3

In de naamkolom verschijnt automatisch een etiket:

a) Druk als u een van de vooraf bepaalde etiketten (Kabel,

Game, Cam, DVD, Video

of Sat.) wilt gebruiken op

of

op

om het gewenste etiket te selecteren en druk

vervolgens op OK.

b) Selecteer als u een ander etiket wilt aanmaken Edit (Wijzig)

en druk op

. Druk terwijl het eerste element oplicht op

/

/

/

om een letter te selecteren en druk

vervolgens op OK. Druk tenslotte op

/

/

of op

om het woord “End”op het scherm te selecteren en druk op
OK

om het menu van het beeld te verwijderen.

• Selecteer om een letter te corrigeren

op het scherm om terug

te keren, en druk op OK.

• Selecteer voor een spatie

op het scherm en druk op OK.

(gaat door...)

Menusysteem

Advertising