Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 142

Advertising
background image

66

De afstandsbediening voor een videorecorder
of DVD configureren

Deze afstandsbediening is standaard geprogrammeerd voor de uitvoering van de basisfuncties
van deze Sony TV, Sony DVD-spelers en de meeste Sony videorecorders als u de batterijen
geplaatst heeft. Om andere merken videorecorders en DVD’s, alsook enkele Sony
videorecorders te kunnen bedienen dient u de volgende stappen uit te voeren:

• Zoek voordat u begint de 3-cijferige code van het merk van uw DVD of videorecorder

(zie overzicht op de volgende bladzijde). Voer bij de merken waarbij meer dan één code
staat de eerste code in.

• Sony werkt de software bij in overeenstemming met de veranderingen die zich op de

markt voordoen. Derhalve dient u om de meest recente code te bepalen de codetabel te
raadplegen die bij de afstandsbediening meegeleverd is.

1

Druk herhaaldelijk op de schakelaar voor de apparatuurkeuze van
de afstandsbediening totdat de benodigde VCR (videorecorder) of
DVD indicatie groen oplicht.

Als de schakelaar voor de apparatuurkeuze in de stand TV
staat kunt u geen codes opslaan.

2

Voordat het groene licht dooft, de gele toets indrukken en ca. 6
seconden vasthouden tot de groene indicatie begint te knipperen.

3

Voer wanneer de groene indicatie knippert met de cijfertoetsen
van de afstandsbediening de drie cijfers van de code voor uw merk
in (zie overzicht op de volgende bladzijde).

Als de geselecteerde code goed is ingevoerd gaan de drie
groene indicaties kortstondig branden.

4

Zet uw videorecorder of DVD aan en controleer of de voornaamste
functies ervan werken.

• Controleer als de installatie niet werkt of als enkele

functies het laten afweten of u de juiste code heeft
ingevoerd of probeer de volgende code bij het merk (zie
overzicht op de volgende bladzijde).

• De opgeslagen code’s worden gewist als de lege

batterijen niet binnen enkele minuten vervangen
worden. Herhaal in dat geval alle bovenstaande
stappen. Aan de binnenkant van de klep van het
batterijencompartiment ziet een etiket waar u de code
kunt opschrijven.

• Niet alle merken noch types van een merk zijn in de lijst

opgenomen.

OK

PROG

MENU

TV

VIDEO

3

1

2

Aanvullende inlichtingen

(gaat door...)

Advertising