Nl gebruik – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 85

Advertising
background image

9

NL

Gebruik

Schade die service vereist

Als het oppervlak van de beeldschermeenheid een
barst oploopt dient u het toestel pas aan te raken
wanneer de steker uit het stopcontact gehaald is.
Anders bestaat de kans op stroomschokken.

Ventilatieopeningen

Steek niets in de
ventilatieopeningen. Als iets
van metaal of iets brandbaars
erin terecht komt kunnen
brand of stroomschokken het
gevolg zijn.

Servicebeurt

Open de TV kast en het
achterdeksel niet. Doe
uitsluitend een beroep
op gekwalificeerd
servicepersoneel.

Vocht en brandbare
voorwerpen

• Laat dit toestel niet nat

worden. Mors nooit
vloeistof op het toestel.
Het toestel niet
gebruiken als een vloeistof of vast voorwerp
binnen zou dringen. Het zou
stroomschokken of schade aan de TV
kunnen veroorzaken. Laat het onmiddellijk
door gekwalificeerde vakmensen nakijken.

• Houd om brand te voorkomen, brandbare

voorwerpen of onbeschermde lichtbronnen
(bijv. kaarsen) op een afstand.

Met betrekking tot de ontvangsteenheid

Plaatsing voorwerpen

Plaats geen zware
voorwerpen op de
ontvangsteenheid. Het zou
schade eraan kunnen
veroorzaken.

Plaatsing van vloeistoffen

Plaats geen voorwerpen die
vloeistoffen bevatten op de
ontvangsteenheid. Het zou
brand of stroomschokken
kunnen veroorzaken.

(gaat door...)

Veiligheidsrichtlijnen

Advertising