Filmbeelden afspelen (movie player) – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 130

Advertising
background image

54

Filmbeelden afspelen (Movie Player)

Selecteer Movie Player in het overzichtsmenu van kleinbeelden, “Movie Player” komt op het
scherm. U kunt “Movie Player” als volgt bedienen. Druk op

of op

om de toets of de optie

te selecteren en druk op OK.

Gidsweergave
De gidsweergave bestuurt de functie van

en

van de afstandsbediening wanneer “Movie

Player” weergegeven wordt.

Rew.: spoelt de filmbeelden terug.
FF: spoelt de filmbeelden snel vooruit.

Als u een diapresentatie aan het starten bent en het filmbeeld stopt of wordt onderbroken
(pause) schakelt de gidsweergave naar

Vorige en

Volgende. Raadpleeg voor nadere

gegevens over de diapresentatie het hoofdstuk “De “Memory Stick” diapresentatie gebruiken”
op bladzijde 55.

Vorige: toont vorige beeld.
Volgende: toont volgende beeld.

De “Memory Stick” diapresentatie gebruiken

Toets/Optie

Beschrijving

N

(Play/Pause)

Speel filmbeeld af. Tijdens het afspelen verandert de toetsweergave naar de

X

(pause) toets. Wanneer het afspelen beëindigd is, stopt het met het eerste

beeld van de weergegeven filmbeelden.

x

(Stop)

Breekt het afspelen af.

Full Screen

Geeft filmbeelden op het hele scherm weer en start het automatisch
afspelen. Druk om naar “Movie Player” terug te keren op

/

/

/

of op OK.

Afhankelijk van de afmetingen van de filmbeelden, geeft de TV
deze automatisch met de passende afmetingen voor elk filmbeeld
over het hele scherm weer.

Menu

Geeft Menu weer. U kunt uit de volgende opties selecteren.
Informatie:

Geeft informatie over het geselecteerde beeldbestand weer.

Protect:

Beveiligt een geselecteerd beeldbestand tegen wissen.

Delete:

Wist het geselecteerde beeldbestand.

Afsluiten:

Sluit

Menu

.

U kunt een beveiligd beeld (

) niet wissen.

Volgende

Keert terug naar het Memory Stick Home Page.

Nr.: 1/1234

Formaat: 320x240

File: BASEBALL.MPG

Datum: 7/15/2002 12:34

Vorige

Volgende

Full Screen

Menu

Volgende

“Memory Stick”

(gaat door...)

Advertising