Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 118

Advertising
background image

42

Klokweergave

Met de optie “Klokweergave” kunt u de klok in beeld laten
weergeven.
Ga daarvoor als volgt te werk:
1

Druk na het selecteren van deze optie op

.

2

Druk op

of op

om Aan te selecteren en druk vervolgens op OK.

•De klokweergave gaat automatisch uit vijf minuten nadat deze ingeschakeld is.
•De klokweergave kan ook aan- en uitgezet worden met de

toets op de

afstandsbediening.

Timer AAN/UIT Met de optie “Timer AAN/UIT ”kunt u het TV toestel op

vastgelegde tijden automatisch aan en uit zetten. Om deze functie

te kunnen gebruiken dient u eerst de klok te hebben ingesteld (blz.

41).

Ga daarvoor als volgt te werk:

1

Druk na het selecteren van deze optie op

.

2

Druk terwijl de schermaanwijzer op Timer staat op

of op

om

Aan

te selecteren, druk vervolgens op

.

3

Druk op

of op

om Tijd AAN te selecteren, druk vervolgens

op

.

4

Stel de tijd in waarop de TV automatisch moet inschakelen. Druk op

of op

om het uur in te stellen, druk dan op

. Druk

vervolgens op

of op

om de minuten in te stellen, druk dan op

.

5

Druk op

of op

om Holding tijd te selecteren, druk vervolgens

op .

6

Druk op

of op

om de gewenste Holding tijd te selecteren.

Selecteer de tijdsduur (maximaal 5 uur) waarna de TV automatisch
in de standby-stand dient te springen.

7

Druk op

of op

om Weekly Setting te selecteren, druk

vervolgens op

.

8

Druk op

of op

om de gewenste weekdag te selecteren

waarvoor u de Timer AAN/UIT wilt instellen. Druk vervolgens op

.

9

Druk op

of op

om Aan te selecteren, druk vervolgens op

.

10 Herhaal de stappen 8 en 9 om een andere weekdag in te stellen.
11 Druk op

of op

om Programma te selecteren, druk vervolgens

op .

12 Druk op

of op

om de kanalen (TV zenders) te selecteren die u

op het moment dat de TV aangaat wilt zien, druk vervolgens op e

.

Om het TV toestel elke dag op een bepaalde tijd aan en uit te

zetten, zet na stap 2 Herhalen op Aan, en ga vervolgens naar

stap 3.

Selecteer wanneer u na verloop van tijd deze functie op wilt heffen Uit in
plaats van Aan in stap 2.

(gaat door...)

Menusysteem

• Als u de volgende instellingen wijzigt, wordt automatisch Uit geselecteerd in

de optie Timer. Selecteer in dit geval Aan in de optie Timer.

– De netstroom van de ontvangsteenheid afsluiten.
– De instellingen van de opties Tijd AAN, Holding tijd, Weekly Setting,

Herhalen, Programma.

• Wanneer de functie “Wit scherm”in de optie “Screen Saver”(blz. 35)

geactiveerd is (op “Aan”staat) is de Uit-timer functie buiten werking en

springt de TV niet automatisch in de standby op de vastgelegde tijd. Nadat de

functie “Wit scherm” beëindigd is worden de Uit-timer functies hervat en gaat

de TV automatisch over in de standby.

Advertising