Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 292

Advertising
background image

66

Προγραµµατισµ ς του τηλεχειριστηρίου για ένα
βίντεο ή για ένα DVD

Το παρ ν τηλεχειριστήριο είναι προετοιµασµένο για να ελέγχει τις βασικές λειτουργίες αυτής
της τηλε ρασης Sony, του DVD Sony καθώς και τα περισσ τερα απ τα βίντεο Sony, απ τη
στιγµή εγκατάστασης των µπαταριών. Για τον έλεγχο άλλων συσκευών διαφορετικής µάρκας
βίντεο και DVD, καθώς και για ορισµένα βίντεο Sony, θα πρέπει να εκτελέσετε τα ακ λουθα
βήµατα:

Πριν ξεκινήσετε αναζητήστε, στον πίνακα της επ µενης σελίδας, τον κωδικ των
τριών ψηφίων, ανάλογα µε τη µάρκα του DVD ή του βίντεο (δείτε τον παρακάτω
πίνακα). Στις µάρκες που υπάρχουν περισσ τεροι απ έναν κωδικ ς θα πρέπει να
καταχωρήσετε τον πρώτο απ αυτούς.

Η Sony προσπαθεί να ενηµερώνει το sofware σύµφωνα µε τις αλλαγές που
δηµιουργούνται στην αγορά. Προς τούτο, για τον εντοπισµ του πιο σύγχρονου
κωδικού, συµβουλευτείτε τον πίνακα κωδικών που συνοδεύεται µε το
τηλεχειριστήριο.

1

Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο του επιλογέα της
συσκευής, απ το τηλεχειριστήριο, µέχρι να εµφανιστεί το
πράσινο φως στην επιθυµητή θέση, VCR (βίντεο) ή DVD.

Αν ο επιλογέας της συσκευής βρίσκεται στη θέση TV, δεν
θα µπορέσει να αποθηκευτεί κανένας κωδικ ς.

2

Ενώ η ένδειξη πράσινου χρώµατος είναι αναµµένη και βρίσκεται

στην επιθυµητή θέση, πιέστε για 6 δευτερ λεπτα περίπου, το
κίτρινο πλήκτρο απ το τηλεχειριστήριο, µέχρι που ένδειξη
πράσινου χρώµατος αρχίσει να αναβοσβήνει.

3

Ενώ η ένδειξη πράσινου χρώµατος αναβοσβήνει, µέσω των
αριθµητικών πλήκτρων απ το τηλεχειριστήριο, καταχωρήστε
τον κωδικ τριών ψηφίων σύµφωνα µε τη συσκευή που
πρ κειται να χρησιµοποιήσετε (δείτε την επ µενη σελίδα).

Αν ο κωδικ ς τον οποίο καταχωρήσατε υπάρχει, οι τρεις
ενδείξεις πράσινου χρώµατος θα ανάψουν για λίγο.

4

Ενεργοποιήστε τη συσκευή βίντεο ή DVD που επιθυµείτε και

εξακριβώστε αν µε το τηλεχειριστήριο της τηλε ρασης
µπορείτε να ελέγξετε τις κυρι τερες λειτουργίες.

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, ή αν ορισµένες απ τις
λειτουργίες δεν ανταποκρίνονται, θα πρέπει να
επαναλάβετε τα προηγούµενα βήµατα, προσέχοντας
να καταχωρήσετε τον σωστ κωδικ , ενώ αν υπάρχουν
περισσ τεροι απ ένας κωδικ ς δοκιµάστε
καταχωρώντας έναν - έναν και µε τη σειρά λους τους
επ µενους κωδικούς µέχρι να συναντήσετε τον
κατάλληλο (δείτε την επ µενη σελίδα).

Αν οι αποφορτισµένες µπαταρίες δεν
αντικατασταθούν µέσα σε λίγα λεπτά, οι
αποθηκευµένοι κωδικοί θα χαθούν. Σε αυτήν την
περίπτωση, θα πρέπει να επαναλάβετε λα τα
προηγούµενα βήµατα. Στο εσωτερικ µέρος του
καλύµµατος των µπαταριών υπάρχει µια ετικέτα που
µπορείτε να γράψετε τον κωδικ .

∆εν έχουν προβλεφθεί ούτε λες οι µάρκες ούτε λα
τα µοντέλα µιας µάρκας.

OK

PROG

MENU

TV

VIDEO

3

1

2

Πρ σθετες πληροφορίες

(συνεχίζεται)

Advertising