Datum, Programmalijst, Gaat door...) – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 135: Nextview

Advertising
background image

59

NL

“Programma-lijst” interface (afb. 1):

“Overzicht” interface (afb. 2):

1

Pictogrammen per
onderwerp

(raadpleeg

“Betekenis van de
pictogrammen” op de
volgende bladzijde.

4

Opnemen

Deze functie is alleen beschikbaar als het TV-
toestel op een videorecorder met SmartLink en
Timer-programmering aangesloten is.
Druk als u een geselecteerd programma op
wilt nemen op de rode knop van de
afstandsbediening.

2

Datum

3

Programmalijst

5

Herinnering

Druk op de groene knop van de afstandsbediening als
u wilt dat het TV-toestel u eraan herinnert dat het
programma dat u geselecteerd heeft op het punt staat
te beginnen. Op de voorziene aanvangstijd van het
programma verschijnt een melding in beeld die u
eraan herinnert dat de geselecteerde uitzending gaat
beginnen.

• De “Opnemen” en “Herinnering” opties zullen op het scherm getoond worden zodra

het programma geselecteerd is. Dit gebeurt echter niet in het geval u de NexTView
dienst bekijkt via een TV kanaal dat geen NexTView aanbieder is.

• Opnemen” en “Herinnering” zijn niet beschikbaar als het programma dat u

geselecteerd heeft reeds begonnen is.

01
W o

T V 1
T V 2
T V 3
T V 4
T V 5
T V 6
T V 7
T V 8

00 : 30
01 : 30
05 : 30
06 : 30
07 : 30
08 : 30
09 : 30
10 : 30

S o n g s f r o m t h e s h o w s
We a t h e r f o r e c a s t i n f o r m a t i
A 1 n e w s m a g a z i n e
A r t s s h o w
O c l o c k n e w s
We a t h e r f o r e c a s t i n f o r m a t i
A 1 n e w s m a g a z i n e
A r t s s h o w

0 2
Do

0 3
Vr

0 4
Za

0 5
Vr

0 6
M a

07
D i

7 : 07 : 01

S o n g s f r o m t h e s h o w s
T V 1 0 0 : 3 0 - 01 : 3 0 Th u r s d a y 0 4
P r o g r a m m e d e s c r i p t i on

Opnemen

Herinnering

4

5

1

2

3

01
W o

T V 1
T V 2
T V 3
T V 4
T V 5
T V 6
T V 7
T V 8

00 : 30
01 : 30
05 : 30
06 : 30
07 : 30
08 : 30
09 : 30
10 : 30

S o n g s f r o m t h e s h o w s
We a t h e r f o r e c a s t i n f o r m a t i
A 1 n e w s m a g a z i n e
A r t s s h o w
O c l o c k n e w s
We a t h e r f o r e c a s t i n f o r m a t i
A 1 n e w s m a g a z i n e
A r t s s h o w

0 2
Do

0 3
Vr

0 4
Za

0 5
Vr

0 6
M a

07
D i

7 : 07 : 01

S o n g s f r o m t h e s h o w s
T V 1 0 0 : 3 0 - 01 : 3 0 Th u r s d a y 0 4
P r o g r a m m e d e s c r i p t i on

Opnemen

Herinnering

01

T V 1
T V 2
T V 3
T V 4
T V 5
T V 6
T V 7
T V 8

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

07

9 : 15 : 0 3

9 : 0 0

9 : 3 0

10 : 0 0

M a g a z i n e

| S o n g s f r o m t h e s h o w s

W e a t h e r F o r e c a s t | M i k e ' s s h o w

E u r o n e w s | F a n t a s y f i l m | S t a r W a r s

H o m e S h o p p i n g E u r o p e | E u r o S p o r t s

N e w s | A r t s s h o w | M a g a z i n e

L a r r y K i n g ' s l i v e | E u r o S p o r t s

E u r o m a g a z i n e | E u r o S p o r t s

H o m e S h o p p i n g E u r o p e | E u r o n e w s

S o n g s f r o m t h e s h o w s
T V 1 0 0 : 3 0 - 01 : 3 0 Th u r s d a y 0 4
P r o g r a m m e d e s c r i p t i on

Opnemen

Herinnering

W o

Do

Vr

Za

Vr

M a

D i

1

2

3

4

5

NexTView

(gaat door...)

Advertising