Voorzorgsmaatregelen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 88

Advertising
background image

12

Voorzorgsmaatregelen

Met betrekking tot het comfortabel TV kijken

• Om comfortabel TV te kijken is de aanbevolen kijkafstand tussen vier en zeven maal de verticale

lengte van het TV toestel.

• Kijk TV in een gematigd verlichte kamer, omdat TV kijken bij gebrekkig licht een belasting voor uw

ogen vormt. Langdurig en onafgebroken naar het scherm kijken vormt eveneens een belasting voor
uw ogen.

Met betrekking tot de installering van de TV

Het plasmabeeldscherm installeren

Maak gebruik van de genoemde wandmontagesteun of standaard.

De ontvangsteenheid installeren

Laat voor het uitwasemen voldoende ruimte vrij tussen de afzuigventilator aan de achterkant van het
toestel en de muur.
• Installeer het beeldscherm niet op plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen, bijv. in de

volle zon of bij een radiator of een luchtafvoer van een verwarmingsinstallatie. Door blootstelling
aan extreme temperaturen kan het toestel heet worden waardoor de behuizing ervan kan
vervormen en de werking van het toestel kan verslechteren.

• Na verplaatsing van de beeldschermeenheid rechtstreeks van een koude naar een warme

omgeving, of bij plotselinge temperatuurschommelingen, kan het beeld onscherp worden of in
sommige gedeelten een slechte kleurweergave vertonen. Dit ligt aan het vocht dat op de spiegels of
lenzen in het toestel is gecondenseerd. Laat het vocht verdampen voordat u het toestel opnieuw in
gebruik neemt.

• Stel voor een duidelijke beeldweergave het beeldscherm niet bloot aan rechtstreekse verlichting of

rechtstreeks zonlicht. Zo mogelijk spotverlichting gebruiken die vanaf het plafond naar beneden is
gericht.

• Het TV toestel is niet van het stroomnet afgesloten als de schakelaar in de “Uit”-stand staat. Haal

om het toestel helemaal af te sluiten de stekker uit het stopcontact.

Met betrekking tot de instelling van het geluidsvolume

• Houd rekening met uw buren bij de volume-instelling. ’s Nacht is het erg gehorig. Daarom wordt

aanbevolen de ramen te sluiten of hoofdtelefoon te gebruiken.

• Bij het gebruik van hoofdtelefoon dient u het volume zo in te stellen dat te hoge uitschieters in het

geluidsniveau worden voorkomen omdat dit schadelijk voor uw gehoor is.

Met betrekking tot beeldretentie

• Als de volgende beelden langdurig worden weergegeven kan door de kenmerken van het

Plasmabeeldscherm zich beeldretentie (een ingebrand beeld) voordoen.
– Zwarte balken boven en onder in het scherm die verschijnen bij een brede videobron

(brievenbus-beeld);

– Zwarte balken aan linker en rechterkant die verschijnen bij een 4:3 videobron (gebruikelijke TV

uitzendingen);

– Bronnen van videospelletjes.
– PC beelden.
– Weergave van het On-screen menu van DVD.
– On screen menu’s, zendernummers, e.d. van aangesloten apparatuur zoals het kastje met

convertor en decoder, kabelmodem, videocassetterecorder, enz.

Dit risico is groter als het toestel in de “Live” modus staat of op een hoog contrast ingesteld is. Een
ingebrand beeld kan niet meer ongedaan gemaakt worden! Teneinde het risico van dit verschijnsel
te vermijden dient het toestel niet langdurig met de genoemde beelden of programma’s gebruikt te
worden, gebruik daarnaast de “Screen Saver” functie of verlaag de contrastinstelling. Een dagelijks
herhaalde weergave van dezelfde beelden kan ook inbranden veroorzaken. BEELDRETENTIE
VALT NIET ONDER DE SONY GARANTIE.

• Om de beeldretentie te verminderen beschikt dit TV toestel over de “Screen Saver” functie. De

standaard instelling van de “Omtrek” functie in “Screen Saver” is “Aan”.

• De “Screen Saver”functie voorkomt en vermindert de beeldretentie.

Met betrekking tot het beeld

Bij veelvuldig gebruik van dit TV toestel in de 4:3 modus kan het 4:3 scherm donkerder worden bij
gebruik van het 16:9 paneel. Om dit probleem te voorkomen dient de “Smart” beeldmodus te worden
gebruikt.

(gaat door...)

Veiligheidsrichtlijnen

Advertising