Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 119

Advertising
background image

43

NL

Autom. uitsch.

Met de optie “Autom. uitsch.”kunt u het TV toestel instellen om

automatisch in de standby-stand te springen als er geen sprake

meer is van een zendsignaal of een ingangssignaal van de

aangesloten apparatuur.

Ga daarvoor als volgt te werk:

1

Druk na het selecteren van deze optie op

.

2

Druk op

of op

om Aan te selecteren.

Autom. uitsch.

kan niet worden ingesteld wanneer het toestel het signaal van een

TV zender ontvangt.

Menusysteem

Advertising