Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 92

Advertising
background image

16

Overzicht van de toetsen en indicaties van de
ontvangsteenheid

6

5

4

3

2

1

6

6

6

PC

MEMORY STICK

PROG

PROG

MENU

PC

OK

L/G/S/I R/D/D/D

MENU

OK

PROG

PROG

6

4

3

2

1

PC

MEMORY STICK

5

(Aan/standby) indicatie

(Aan)

schakelaar

(Timer)

indicatie

“Memory Stick”
gleuf

“Memory Stick”
toegangslampje

PROG (kanaal) +/- toetsen

2

(Volume)

+/- toetsen

(Invoerkeuze)
toets

(TV

modus) toets

Invoerkeuze indicaties
Druk om het beeld van de aangesloten
apparatuur te zien herhaaldelijk op

tot de juiste invoerindicatie

oplicht. Raadpleeg voor nadere
gegevens het hoofdstuk “Extra
apparatuur gebruiken” op bladzijde
65.

TV indicatie

1

Invoer 1 indicatie

2

Invoer 2 indicatie

3

Invoer 3 indicatie

4

Invoer 4 indicatie

5

Invoer 5 indicatie

6

Invoer 6 indicatie

PC

PC indicatie

MEMORY

Memory Stick indicatie

STICK

Menutoets

/

/

/

toetsen

OK toetsen

Aansluitingen voorzijde*

* Raadpleeg voor nadere

inlichtingen over de voorste
aansluitingen het hoofdstuk “Extra
apparatuur aansluiten” op
bladzijde 61.

Overzicht

Advertising