Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 115

Advertising
background image

39

NL

Handmatig
programmeren

Met de optie “Handmatig programmeren”(A-E) kunt u:

A)

Kanalen één voor één en in de gewenste volgorde afstemmen.

Ga daarvoor als volgt te werk:

1

Druk na het selecteren van “Handmatig programmeren” op

.

2

Druk terwijl de schermaanwijzer de optie Programma
aanduidt op

.

3

Druk vervolgens op

of op

om het programmanummer

(positie) waarop u een kanaal wilt afstemmen te selecteren.
Druk vervolgens op OK.

4

Selecteer de optie Systeem en druk ops

.

Of deze optie verschijnt is afhankelijk van het land dat u in
het menu “Taal/Land” geselecteerd heeft.

5

Druk op

of op

om het TV ontvangstsysteem te selecteren

(B/G voor West-Europa, D/K voor Oost-Europa, I voor het
Verenigd Koninkrijk of L voor Frankrijk), druk vervolgens op
OK

.

6

Selecteer de optie Kanaal en druk op

.

7

Druk op

of op

om het zendertype te selecteren (S voor

kabelkanalen of C voor een normale zender), en druk op

.

Druk vervolgens op de cijfertoetsen om het kanaal van de TV
zender of het videosignaal rechtstreeks in te voeren. Druk als u
het kanaalnummer niet weet op

of op

om het op te

zoeken. Druk wanneer u het kanaal vindt op OK.

8

Druk als de optie Bevestigen oplicht op OK. Druk op

om

OK

te selecteren en druk tenslotte op OK om deze keuze op te

slaan.

Herhaal al deze stappen om nog meer kanalen af te stemmen en op te
slaan.

B)

Benoem een kanaal met ten hoogste 5 karaktertekens.

Ga daarvoor als volgt te werk:
1

Druk terwijl de schermaanwijzer de optie Programma
aanduidt op PROG +/- om het programmanummer van het
kanaal dat u wilt benoemen te selecteren.

2

Selecteer wanneer het programma dat u wilt benoemen op het
scherm komt de optie Naam en druk op

.

3

Druk op

/

/

/

om een letter te selecteren en druk

vervolgens op OK. Druk tenslotte op

/

/

of op

om

het woord “End”op het scherm te selecteren en druk op OK om
het menu van het beeld te verwijderen.

• Selecteer om een letter te corrigeren

eop het scherm om terug te

keren, en druk op OK.

• Selecteer voor een spatie

op het scherm en druk op OK.

Menusysteem

(gaat door...)

Advertising