Gr χρήση – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 235

Advertising
background image

9

GR

Χρήση

Βλάβη που απαιτεί τεχνική επισκευή

Αν ραγίσει ή σπάσει η επιφάνεια της οθ νης,
δεν πρέπει να ακουµπήσετε τη συσκευή µέχρι
να αποσυνδέσετε το καλώδιο απ το ηλεκτρικ
ρεύµα. Αντίθετα µπορεί να πάθετε
ηλεκτροπληξία.

Οπές αερισµού

Μην τοποθετείτε τίποτα
επάνω στις οπές του
αερισµού. Αν κάποιο
µεταλλικ αντικείµενο ή
εύφλεκτο υλικ εισχωρήσει
στις οπές, µπορεί να
υπάρξει κίνδυνος
πυρκαγιάς ή και ηλεκτροπληξίας.

Συντήρηση

∆εν πρέπει να ανοίγετε
ποτέ το κιβώτιο ούτε
το οπίσθιο κάλυµµα
της συσκευής. Πρέπει
να απευθύνεστε µ νο
σε έµπειρο προσωπικ
του τεχνικού σέρβις.

Υγρασία και καύση

• ∆εν πρέπει να

επιτρέπετε αυτή τη
συσκευή να δέχεται
υγρασία. Ποτέ µη
χύνετε κανεν ς
είδους υγρ επάνω σε αυτήν τη συσκευή.
Αν για κάποιο λ γο χυθεί υγρ επάνω ή
εισέλθει κάποιο στερε αντικείµενο, δεν
πρέπει να τη βάλετε σε λειτουργία.
Μπορεί να δηµιουργηθεί ηλεκτρική
εκκένωση ή να πάθει κάποια βλάβη η
συσκευή. Απευθυνθείτε αµέσως στο
πλησιέστερο τεχνικ σέρβις.

• Για την πρ ληψη πυρκαγιάς,

αποµακρύνατε απ τη συσκευή
οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικ ή ακάλυπτη
πηγή φωτιάς (π.χ. κεριά).

Για τη µονάδα λήψης

Τοποθέτηση
αντικειµένων

Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείµενα επάνω στη
µονάδα λήψης. Ενδέχεται
να προκληθούν φθορές στη
µονάδα.

Τοποθέτηση υγρών

Μην τοποθετείτε κανένα
αντικείµενο το οποίο
περιέχει υγρά επάνω στη
µονάδα λήψης. Μπορεί να
αποτελέσει αιτία
ηλεκτροπληξίας ή να
προκληθεί βλάβη στη µονάδα.

Καν νες ασφαλείας

(συνεχίζεται)

Advertising