Problemen oplossen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 147

Advertising
background image

71

NL

Problemen oplossen

Hier volgen enkele eenvoudige oplossingen voor problemen met betrekking tot beeld en
geluid.

Probleem

Mogelijke oplossingen

Geen beeld

Geen beeld (scherm is zwart)
en geen geluid.

• Controleer de antenneaansluiting.
• Steek de steker van het beeldscherm en de ontvangsteenheid in

het stopcontact en druk op de

knop aan de voorzijde van de

ontvangsteenheid.

• Sluit het beeldscherm op de ontvangsteenheid aan met de

meegeleverde beeld-interface kabel.

• Druk als de

(Aan/standby) indicatie brandt op de TV

toets van de afstandsbediening.

De TV gaat automatisch uit
(springt in de standby-stand).

• Controleer of Sleep Timer geactiveerd is (blz. 41).
• Controleer of de Timer AAN/UIT geactiveerd is (blz. 42).
• Controleer of de Autom. uitsch. geactiveerd is (blz. 43).

Geen beeld of menu-informatie
van de extra apparatuur die op
de euroscart is aangesloten.

• Ga na of u het aangesloten apparaat heeft aangezet en druk

meermaals op de

toets van de afstandsbediening totdat het

juiste ingangssymbool in beeld komt.

• Controleer de verbinding tussen de extra apparatuur en de TV.

Slecht of onrustig beeld.

Dubbel beeld of schimmen.

• Controleer de antenne- en kabelverbindingen.
• Controleer de plaatsing en richting van de antenne.

Er verschijnt alleen sneeuw en
ruis in beeld.

• Ga na of de antenne kapot of verbogen is.
• Ga na of de antenne het einde van zijn nuttige levensduur

overschreden heeft (3-5 jaar bij normaal gebruik, 1-2 jaar aan de
kust).

Spikkellijnen of strepen.

• Houd de TV uit de buurt van elektrische lawaaibronnen zoals

auto’s, motorfiets of föhns.

Geen kleur bij een programma
in kleur.

• Gebruik het menusysteem om “Beeldinstellingen” weer te geven

en selecteer “Reset” om de fabrieksinstellingen te herstellen (blz.
27).

• Als u de Spaarmodus functie op “Minder” instelt kunnen de

kleuren doffer worden (blz. 33).

Kleine zwarte en/of heldere
stipjes verschijnen op het
beeldscherm.

• Het beeld van een vlak plasmabeeldscherm bestaat uit pixels.

Kleine zwarte of heldere stipjes op het beeldscherm duiden niet
op een slechte werking.

Het beeld flikkert bij het
aanzetten van de TV.

• Dit is normaal voor een plasmabeeldscherm en duidt niet op een

slechte werking.

Het beeld is te helder.

Beeldruis (strepen).

• Gebruik het menusysteem om “Beeldinstellingen” weer te geven

en selecteer “Instelling”. Selecteer vervolgens de gewenste
beeldinstelling (blz. 26).

• Controleer of de antenne met de meegeleverde coaxiale kabel

aangesloten is.

• Houd de antennekabel op een afstand van de andere

verbindingskabels.

• Gebruik geen dubbele 300-Ohm kabels om interferenties te

voorkomen.

Geen goed beeld (witte
verzadiging) als u een signaal
van een euroscart

3/

bekijkt.

• Zorg ervoor dat het uitgangssignaal van de op de euroscart

3/

aangesloten apparatuur niet een RGB signaal is.

Sluit als het om een RGB signaal gaat de apparatuur op euroscart

1/

,

2/

of

4/

aan.

S

S

Aanvullende inlichtingen

(gaat door...)

Advertising