Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 268

Advertising
background image

42

Εµφάν. Pολογιού

Η επιλογή “Εµφάν. Pολογιού” σας επιτρέπει να βλέπετε το ρολ ι
στην οθ νη της τηλε ρασης.
Προς τούτο:

1

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή , πιέστε το

.

2

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ναι και στη συνέχεια

πιέστε το OK.

Η εικ να του ρολογιού εξαφανίζεται αυτ µατα µετά 5 λεπτά απ τη στιγµή που

ενεργοποιήθηκε.

Η εικ να του ρολογιού µπορεί επίσης να γίνει ορατή ή και χι, πιέζοντας το

πλήκτρο

απ το τηλεχειριστήριο.

Xρονοδ/της
Ανοίγ./Kλεισίµ.

Η επιλογή “ Xρονοδ/της Ανοίγ./Kλεισίµ.” σας επιτρέπει να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την τηλε ραση σε µια
συγκεκριµένη ώρα. Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, πρέπει να βάλετε πρώτα στην ώρα του το ρολ ι
(σελίδα 41).

Προς τούτο:

1

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πιέστε το

.

2

Με τον κέρσορα στη θέση Xρονοδιακ πτης, πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ναι και στη συνέχεια πιέστε το

.

3

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ώρα Έναρξης και στη

συνέχεια πιέστε το

.

4

Ρυθµίστε την ώρα κατά την οποία η τηλε ραση πρέπει να

ενεργοποιηθεί αυτ µατα. Πιέστε το

ή το

για να

καταχωρίσετε την ώρα και στη συνέχεια πιέστε το

Κατ πιν,

πιέστε το

ή το

για να βάλετε τα λεπτά και πιέστε ξανά

το

.

5

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ώρα ∆ιατήρησης και

στη συνέχεια πιέστε το

.

6

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ώρα ∆ιατήρησης

που επιθυµείτε. Επιλέξτε το χρ νο αναµονής (µε ένα µέγιστο

5 ωρών) έτσι ώστε η τηλε ραση ενεργοποιηθεί αυτ µατα στη
θέση της προσωρινής αποσύνδεσης (standby).

7

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Εβδ. Pύθµιση. και στη

συνέχεια πιέστε το

.

8

Πιέστε το

ή το

για επιλέξετε την ηµέρα της εβδοµάδας

που επιθυµείτε να ρυθµίσετε για τη θέση Xρονοδ/της Ανοίγ./
Kλεισίµ.
και στη συνέχεια πιέστε το

.

9 Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Ναι και στη συνέχεια

πιέστε το

.

10

Επαναλάβετε τα στάδια 8 και 9 για να ρυθµίσετε και άλλες

ηµέρες της εβδοµάδας.

11

Πιέστε το

ή το

για να επιλέξετε το Πρ γραµµα και στη

συνέχεια πιέστε το

.

12

Πιέστε το

ή το

για επιλέξετε τα κανάλια (τηλεοπτικούς

σταθµούς) που επιθυµείτε να δείτε κατά τη στιγµή
ενεργοποίησης της τηλε ρασης και στη συνέχεια πιέστε το

.

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλε ρασης
κάθε ηµέρα, σε συγκεκριµένες ώρες, επιλέξτε το Επανάληψη
σε Ναι µετά απ το στάδιο 2 και συνεχίστε στο στάδιο 3.

Αν αργ τερα επιθυµείτε να διακ ψετε αυτή τη λειτουργία,
επιλέξτε το χι αντί του Ναι στο στάδιο 2 που προαναφέρθηκε.

Σύστηµα των µενού της οθ νης

Αν αλλάξετε τις ρυθµίσεις, που στη συνέχεια αναφέρονται, θα επιλεγεί
αυτ µατα το χι στη θέση Xρονοδιακ πτης. Σε αυτή την περίπτωση,
επιλέξτε το Ναι στη θέση Xρονοδιακ πτης

.

– Αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδ τησης στη µονάδα λήψης.

– Τη ρύθµιση των επιλογών Ώρα Έναρξης, Ώρα ∆ιατήρησης, Εβδ. Pύθµιση.,

Επανάληψη, Πρ γραµµα.

• Ενώ η λειτουργία “ Λευκ Πεδίο” είναι ενεργοποιηµένη (στη θέση “Ναι”) στη

θέση “ Προφύλαξη Oθ νης” (σελίδα 35), οι λειτουργίες του χρονοδιακ πτη
παραµένουν εκτ ς και η τηλε ραση δε ρυθµίζεται αυτ µατα στη θέση
προσωρινής αποσύνδεσης (standby) σε µια συγκεκριµένη ώρα. Μ λις
τελειώσει η λειτουργία “ Λευκ Πεδίο” , γίνεται επανεκκίνηση των
λειτουργιών του χρονοδιακ πτη και η τηλε ραση µπαίνει αυτ µατα στη θέση
της προσωρινής αποσύνδεσης (standby).

(συνεχίζεται)

Advertising