Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 131

Advertising
background image

55

NL

Met “Diapresentatie” kunt u een diapresentatie van de beelden op de “Memory Stick” laten
zien.

Om een diapresentatie te starten

Als u “Advanced Slides” op “Automatisch” instelt.

De beelden worden automatisch gewisseld. Ingeval dat een filmbestand geselecteerd is speelt
deze zich automatisch af en na het afspelen wordt het volgende beeld automatisch
weergegeven.

“Movie Player” wordt niet weergegeven als u Advanced Slides op Automatisch instelt.

Als u “Advanced Slides” op “Handmatig” instelt

Druk op

of op

om tot een andere dia over te gaan.

: Het volgende beeld wordt weergegeven.

: Het vorige beeld wordt weergegeven.

Als u een stilstaand beeld over het hele scherm laat zien kunt u de dia’s op dezelfde
bovenstaande wijze wisselen.

Als een filmbestand geselecteerd is

Het filmbeeld wordt niet afgespeeld en “Movie Player” wordt weergegeven. Raadpleeg voor
nadere gegevens over het gebruik van “Movie Player” het hoofdstuk “Filmbeelden afspelen
(Movie Player)” op bladzijde 54.
Druk op

om het volgende beeld weer te geven.

De Slide Show stopzetten

Handel als volgt om terug te keren naar Memory Stick Home Page als u de Slide Show wilt
stopzetten.

Wanneer u “Advanced Slides” op “Automatisch” instelt

Druk op OK.

Wanneer u “Advanced Slides” op “Handmatig” instelt

Druk op OK om het overzichtsmenu weer te geven, druk vervolgens op

of op

om

Volgende

te selecteren.

1

Steek de “Memory Stick” met de beelden die u wilt bekijken in.

2

Druk op “Memory Stick.
Memory Stick Home Page verschijnt op het scherm.

3

Druk op

of op

om Kies folder met de schermaanwijzer te markeren en druk

vervolgens op OK. Het menu Kies folder komt in beeld.

4

Druk op

om de inhoudsopgave te selecteren en druk op

of op

om de map die u

wilt bekijken te selecteren. Druk vervolgens op OK.

Een overzicht van kleinbeelden van de geselecteerde map verschijnt.

5

Druk op

of op

om Slide Show met de schermaanwijzer te markeren en druk

vervolgens op OK. Het overzichtsmenu Slide Show komt in beeld. U kunt één van de
volgende optie selecteren. Druk op

of op

om de opties te selecteren en druk

vervolgens op OK.

Advanced Slides:

Instelling van de automatische of handmatige presentatie.

Interval:

Selectie van de tijd dat een beeld getoond wordt: 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5

min, of 10 min. Deze tijdsduur is bij benadering juist. Als Advanced Slides op
Handmatig

ingesteld is werkt deze optie niet.

6

Druk op

of op

om Uitvoeren te selecteren en druk op OK.

“Memory Stick”

(gaat door...)

Advertising