Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 107

Advertising
background image

31

NL

Beeldinstelling

Met de optie “Beeldinstelling” kunt u het beeldformaat
veranderen.

Ga daarvoor als volgt te werk:

1

Selecteer deze optie en druk op

.

2

Druk op

of op

om het gewenste beeldformaat te

selecteren.

Smart:

Nabootsing van het

horizontale
schermeffect voor 4:3
uitzendingen.

4:3:

De gewone 4:3

beeldafmetingen.
Weergave van het
gehele beeld.

14:9:

Beeldtype tussen de

formaten 4:3 en 16:9.

Zoom:

Horizontaal

schermformaat voor
videofilms.

Wide:

Voor 16:9 uitzendingen.

• Druk als het beeld zowel aan de bovenkant als aan de onderkant is afgesneden

op

of op

om de beeldpositie op het scherm bij te stellen (bijv. om de

ondertiteling te kunnen lezen).

Beeldinstelling is niet voorhanden voor een HD signaal dat op de contacten Y,

P

B

/C

B

, P

R

/C

R

van

5 is aangesloten noch voor de “Memory Stick” ingang.

• Alleen 4:3 of Wide zijn voorhanden voor een RGB signaal dat met de PC

aansluiting verbonden is.

Menusysteem

(gaat door…)

4:3

Zoom

14:9

Wide

Smart

Advertising