Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 100

Advertising
background image

24

4

Automatisch komt nu het menu Land in beeld.

Druk op de

of op de

toets om het land te

selecteren waar u de TV wenst te gebruiken en druk
vervolgens op OK om uw keuze te bevestigen.

• Selecteer “Uit” in plaats van een land als het

land waar u de TV gaat gebruiken niet in de
lijst voorkomt.

• Als u de landkeuze wijzigt, dient u altijd

daarna een Klokinstelling uit te voeren.

5

Het Klokinstelling menu verschijnt in beeld.

a) Druk op

of op

om de uren in te stellen,

druk vervolgens op

.

b) Druk op

of op

om de minuten in te stellen,

druk vervolgens op

.

c) Druk op

of op

om de seconden in te

stellen, druk vervolgens op OK na het
tijdssignaal.

De klok begint dan te lopen.

Na het gelijkzetten van de klok dient u altijd
een Autom. Program. uit te voeren.

6

Het menu Autom. Program. (Automatisch
programmeren) verschijnt in beeld. Druk op OK om
vervolgens Ja te selecteren.

7

Het TV toestel begint met het automatisch opzoeken
en opslaan van de beschikbare kanalen (TV
zenders).

Dit proces kan enkele minuten duren. Wacht
a.u.b. geduldig af en druk tijdens de
afstemmingsprocedure geen toetsen in, anders
zou het proces niet worden voltooid.

In het geval dat de TV na de automatische
afstemming geen enkel kanaal heeft gevonden
zal er een melding in beeld komen die u vraagt
de antenne aan te sluiten. Sluit deze aan (zie blz.
22) en druk op OK. De automatische
afstemmingsprocedure begint dan weer
opnieuw.

Na het afstemmen en opslaan van alle kanalen
(TV zenders) verschijnt automatisch het menu
Programma’s sorteren

in beeld zodat u de

volgorde waarin de TV zenders in beeld
verschijnen kunt aanpassen.

OK

Land

Kies land

Uit
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich

OK

Klokinstelling

0 0 : 0 0 :

0 0

ma

OK

Wilt u de automatische

afstemming starten?

Ja

Nee

OK

Autom.Program.

Programma :
Systeem :
Kanaal :

Zoeken...

01
I
C23

Geen kanaal gevonden.

S.v.p. antenne aansluiten

Bevestigen

(gaat door...)

Ingebruikname

Advertising