Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 123

Advertising
background image

47

NL

Over de omgang met de “Memory Stick”

• U kunt geen beelden opnemen of wissen wanneer de schrijfbeveiligingsschakelaar op de

“Memory Stick” op LOCK staat.

• Gebruik een scherp voorwerp, zoals een balpen, om de “Memory Stick Duo” schakelaar tegen

wissen om te zetten.

• Het wordt aanbevolen een reservekopie van de belangrijke gegevens op de harde schijf van

uw computer te maken.

• Beeldgegevens kunnen beschadigd raken in de volgende gevallen:

– Als u de “Memory Stick” verwijdert, sluit de stroom af terwijl het toegangslampje brandt of

knippert.

– Als u “Memory Stick” in de buurt van magneten of magnetische velden gebruikt, zoals

luidsprekers.

– Als u de netstekker eruit haalt terwijl het toegangslampje brandt of knippert.

• Voorkom dat metalen onderdelen van het aansluitgedeelte in aanraking komen met metalen

voorwerpen of met uw vinger.

• Breng geen enkel ander materiaal aan dan het label op de labelpositie.
• Plak het label zodanig dat het uitsteekt vanuit de eigenlijke labelpositie.
• Oefen geen druk uit bij het schrijven op het memogedeelte van de “Memory Stick Duo”.
• “Memory Stick” niet buigen, laten vallen of aan heftige stoten blootstellen.
• De “Memory Stick” niet uit elkaar halen of wijzigen.
• Laat de “Memory Stick” niet nat worden.
• Gebruik of bewaar de “Memory Stick” niet op plaatsen die blootstaan aan:

–Uitermate hoge temperaturen, zoals een in de zon geparkeerde auto of in de blakende

zon.

– In direct zonlicht

Hoge luchtvochtigheid of plaatsen waar zich een corrosieve stof bevindt

.

• Doe de “Memory Stick” in de meegeleverde doos als u deze wilt verplaatsen of bewaren.

Over de formattering van de “Memory Stick”

De “Memory Stick” wordt verzonden met een exclusief standaard formaat.
Opmerking over door de computer geformatteerde “Memory Stick”
Een door de computer geformatteerde “Memory Stick” heeft geen gegarandeerde
compatibiliteit met dit TV toestel.

Wanneer het toegangslampje brandt of knippert

De “Memory Stick” is gegevens aan het lezen of schrijven. De TV niet schudden of aanstoten.
Sluit evenmin de netstroom af noch verwijder de “Memory Stick”. Anders zouden de
beeldgegevens defect kunnen raken.

• “MagicGate Memory Stick,” en “Memory Stick”

zijn geregistreerde handelsmerken

van Sony Corporation.

• “MagicGate” en

zijn geregistreerde handelsmerken van de Sony

Corporation.

• “Memory Stick-ROM” en

zijn geregistreerde handelsmerken van

de Sony Corporation.

• “Memory Stick Duo” en

zijn geregistreerde handelsmerken van de

Sony Corporation.

Terminal

Schrijfbeveiligin
gsschakelaar

Labelpositie

“Memory Stick”

Advertising