De tv aanzetten en automatisch afstemmen – Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 99

Advertising
background image

23

NL

De TV aanzetten en automatisch afstemmen

De eerste maal dat u de TV aanzet zal er een opeenvolging van menu’s in beeld verschijnen
waarmee u: 1) de taal van de menu’s kunt selecteren, 2) het land kunt selecteren waar u dit
apparaat wenst te gebruiken, 3) de klok kunt gelijkzetten, 4) alle kanalen (TV zenders)
automatisch kunt opzoeken en opslaan, en 5) en de volgorde waarin de kanalen (TV
zenders) in beeld komen kunt veranderen.
Wilt u echter na verloop van tijd een van deze instellingen wijzigen, selecteer dan de
desbetreffende optie in het

(Instellingen) menu.

1

Sluit het plasmabeeldscherm en de
ontvangsteenheid op de netstroom aan (100 - 240 V
AC; 50/60Hz voor de beeldschermeenheid, 220 –
240V AC; 50/60Hz voor de ontvangsteenheid).

2

De eerste maal dat het TV toestel wordt aangesloten
staat het meestal aan. Druk als de TV uit staat op

Aan

toets op de ontvangsteenheid om het TV toestel

aan te zetten.

De eerste maal dat de TV aan staat verschijnt
automatisch het menu Language (Taal) in beeld.

3

Druk op de toets

/

/

of op

van de

afstandsbediening om de taal te selecteren en druk
vervolgens op OK om deze keuze te bevestigen.

Vanaf dat moment zullen alle menu’s in de gekozen
taal in beeld komen.

6

5

4

3

2

1

PC

MEMORY STICK

PROG

PROG

6

5

4

3

2

1

PC

MEMORY STICK

PROG

PROG

OK

Language

Select language

English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe

Español
Português
Polski

Slovensy
Magyar

Suomi
Dansk
Svenska
Norsk

Ingebruikname

(gaat door...)

Advertising