Sony KE-42MR1 Manuale d'uso

Pagina 286

Advertising
background image

60

Icons’ key (κλειδιά εικ νας):

πλήρης πίνακας:
Εµφανίζονται λες οι πληροφορίες
περί των προγραµµάτων, στη σειρά
µε την ώρα και απ τα διάφορα
κανάλια (τηλεοπτικοί σταθµοί).

επιλογή καναλιών:
σε περίπτωση που o προµηθευτής
του Next Tview στέλνει
πληρoφoρίες για περισσ τερους
απ 8 τηλεοπτικούς σταθµούς,
µπορείτε vα επιλέξετε 8 απ αυτούς
για να δηµιουργήσετε τον δικ σας
πίvακα.

Aφoύ δηµιουργήσετε τον δικ σας
πίνακα, µπορείτε πάvτα vα
επαvακτήσετε τον αρχικ . Για vα τov
απoθηκεύσετε “Auto

(

“ πατώvτας

τo κoυµπί

oτo τηλεχειριστήριo.

θεάµατα

παιδικά

πίνακας υπενθύµησης:
Παρουσιάζει τον πίνακα µε λα τα
προγράµµατα (µέγιστο 5) που
επιλέξατε µέσω της υπενθύµισης.

τέχνη

αθλητισµ ς

ειδήσεις

ταινίες

µουσική

NexTView

Advertising